Instrumentacija za lasersku pulsnu fotolizu (Šestar ID: 2877)

 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  LPF

  Inventarni broj

  46173

  Opći opis

  INSTRUMENTACIJA:
  Instrumentacija za lasersku pulsnu fotolizu (LPF) sastoji se od niza uređaja koji su vremenski usklađeni, a mjerenje se pokreće preko kompjutera. Za pobudu uzorka koristi se pulsni ns Nd:YAG laser (Quantel, Q-smart 450, 6 ns trajanje pulsa, pulsiranje 10 Hz), valnih duljina pobuda 1064 nm, 532 nm, 355 nm i 266 nm, maksimalne energije do 450 mJ (snage do 195 MW/cm2). Detekcija je spektrofotometrijska i sastoji se od spektometra sa Xe-lampom s mogučnošću rada u pulsnom modu, halogenom lampom, fotomultiplikatorom i monokromatorm (LP980, Edinburgh Instruments, spektralno područje od 200 do 800 nm, vremensko područje od nekoliko stotina ns do nekoliko ms), različitih optičkih dijelova (zrcala i prizmi), osciloskopa, kompjutera i porogramske podrške za prihvat i obradu rezultata.

  TEHNIKA:
  Tehnikom laserske pulsne fotolize (LPF) prati se kinetika reaktivnih kratkoživućih čestica (eng. transient species) kao što su pobuđena tripletna stanja molekula, radikali, ioni radikala i drugi reakcijski intermedijeri. Osim kinetike, spektrofotometrijski se detektiraju i njihovi tranzijentni apsorpcijski spektri. Tehnika omogućava određivanje reakcijskih mehanizama vrlo brzih reakcija koje se odvijaju na vremenskim skalama od svega nekoliko destetaka ns preko μs do ms. Reakcijski sustavi su različiti, od otopina, preko suspenzija do različitih materijala.

  PRINCIP RADA:
  Kroz uzorak prolazi svjetlo Xe-lampe koje potom prolazi kroz monokromator do detektora, a okomito na to svjetlo dolazi laserski puls koji pobuđuje molekulu. Mjeri se promjena apsorbancije uzorka na određenoj valnoj duljini u vremenu, koja je rezultat razlike apsorpcije svjetla uzorka prije i nakon laserskog pulsa. Također, moguće je izmjeriti i vremena života fluorescencije koja se mogu vremenski razlučiti s obzirom na vrijeme trajanja laserskog pulsa od 6 ns za pobudu molekule.

  Uža područja primjene

  Mehanistička fotokemija, kemija radikala, fundamentalna istraživanja na granici između kemije i fizike

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.irb.hr/Istrazivanja/Zavodi/Zavod-za-kemiju-materijala/Laboratorij-za-radijacijsku-kemiju-i-dozimetriju2/

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Matična ustanova

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  instrumentacija za lasersku pulsnu fotolizu

  Vrsta analize

  kinetička spektrofotometrija

  Ključne riječi

  laser, apsorpcija, emisija, pobuđeno stanje, slobodni radikal, kinetika

  Samostalan/Vezan

  Samostalan i/ili vezan

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  10

  Godina proizvodnje

  2018

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

  Zavod

  Zavod za kemiju materijala

  Laboratorij

  Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriji

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Bijenička 54

  Krilo/Kat/Soba

  ciklotronsko krilo-II/1/104

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, znanstvena suradnja, servis uz naplatu za sve korisnike

  Upute za korisnike

  Uvjeti korištenja prema dogovoru

  Cjenik korištenja

  Cijena za korisnike IRB: 99 HRK/h
  Cijena za korisnike IRB koji imaju naručitelje izvan sustava znanosti: 210 HRK/h
  Cijena za korisnike u sustavu znanosti RH izvan IRB: 300 HRK/h + PDV
  Cijena za korisnike koji nisu u sustavu znanosti: 300 HRK/h + PDV

  Popis ovlaštenih korisnika

  Iva Džeba
  Branka Mihaljević
  Leo Mandić

  Servis uz naplatu

  prema raspoloživom cjeniku

  Znanstvena suradnja

  moguće korištenje uz pomoć kvalificirane/zadužene osobe

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Tržišna prilika

  Opis tržišne prilike

  Nema

  Opis usluge

  Za sada nema

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Iva Džeba

  Titula

  Dr. sc.

  E-mail

  idzeba@irb.hr

  Telefon

  +385 1 456 1070

 • Karakteristike

  Model

  LP980 Edunburgh Instruments & Nd:YAG laser (Quantel, Q-smart 450)

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  https://www.edinst.com/products/lp980-transient-absorption-spectrometer/ & https://www.quantel-laser.com/en/products/item/q-smart-450-mj-.html

  Princip rada i mjerna tehnika

  TEHNIKA:
  Tehnikom laserske pulsne fotolize (LPF) prati se kinetika reaktivnih kratkoživućih čestica (eng. transient species) kao što su pobuđena tripletna stanja molekula, radikali, ioni radikala i drugi reakcijski intermedijeri. Osim kinetike, spektrofotometrijski se detektiraju i njihovi tranzijentni apsorpcijski spektri. Tehnika omogućava određivanje reakcijskih mehanizama vrlo brzih reakcija koje se odvijaju na vremenskim skalama od svega nekoliko destetaka ns preko μs do ms. Reakcijski sustavi su različiti, od otopina, preko suspenzija do različitih materijala.

  PRINCIP RADA:
  Kroz uzorak prolazi svjetlo Xe-lampe koje potom prolazi kroz monokromator do detektora, a okomito na to svjetlo dolazi laserski puls koji pobuđuje molekulu. Mjeri se promjena apsorbancije uzorka na određenoj valnoj duljini u vremenu, koja je rezultat razlike apsorpcije svjetla uzorka prije i nakon laserskog pulsa. Također, moguće je izmjeriti i vremena života fluorescencije koja se mogu vremenski razlučiti s obzirom na vrijeme trajanja laserskog pulsa od 6 ns za pobudu molekule.

  Radno i mjerno područje

  Pobuda: 266, 355, 532 i 1064 nm; Puls 6 ns; spektralno UV/Vis područje 200-870 nm; vremensko područje od nekoliko stotina ns do nekoliko ms

  Proizvođač

  Edinburgh Instruments, Scotland & Quantel, France

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  https://www.edinst.com & https://www.quantel-laser.com

  Nabavna cijena

  826300

  Ostale tehničke karakteristike

  -

  Detaljne tehničke karakteristike

  -

  Mrežna (URL) adresa s tehničkim karakteristikama

  https://www.edinst.com/products/lp980-transient-absorption-spectrometer/

  Popratna i dodatna oprema

  protočni sustav

 • Slike
  Instrumentacija LPF
  Instrumentacija LPF

Natrag