Uređaj za lasersku pulsnu fotolizu (Šestar ID: 2877)Autoriziran

 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  LPF

  Inventarni broj

  46173

  Opći opis

  Eksperimenti laserske pulsne fotolize (LFP) temelje se na nastajanju pobuđenog stanja otopljene tvari laserskim pulsom, a iz kojeg nastaju reaktivni intermedijeri. Većina instrumenata koristi sustave s optičkom rezolucijom u nanosekundama, ali moguće je postići i kraću rezoluciju u pikosekundama. Okomito na smjer laserske zrake (pobude) prolazi analitičko svjetlo, tj. mjerna zraka koja se koristi za mjerenje apsorpcije svjetla uzorkom prije i nakon laserskog pulsa na određenoj valnoj duljini apsorpcije i kao odaziv daje promjenu razlike apsorbancije u vremenu. Većina sustava za LFP je pogodna za mjerenje kinetike u rasponu nekoliko nanosekunda do nekoliko stotina mikrosekundi. Metoda je vrlo korisna u mehanističkoj fotokemiji za detekciju i studij reaktivnosti tripletnih pobuđenih stanja, kao i velikog broja reaktivnih intermedijera uključujući slobodne radikale, radikal-ione, katione, anione i male napete molekule.
  Instrumentacija s pulsnim ND:YAG laserom ima mogućnost udvostručenja i utrostručenja osnovne frekvencije i pobude uzoraka na 266, 355 i 532 nm, što čini sustav kompatibilnijim za različite uzorke. Laser je opremljen s Q-sklopkom koja daje pulseve trajanja < 10 ns s frekvencijom 10 Hz i energijom pulsa na 266 nm 50 mJ. Instrumentacija uključuje i UV/Vis spektrometar koji omogućava jednostavno mjerenje laserski induciranog opadanja intenziteta tranzijentne apsorpcije i emisije s mogućnošću automatskog generiranja vremenski razlučenih apsorpcijskih i emisijskih spektara. Instrument je jednostavan za korištenje te je ponuđen za provedbu istraživanja svim korisnicima iz šire znanstvene zajednice, uključujući kemičare i biologe.

  Uža područja primjene

  Fotokemija, kemija radikala

  Namjena instrumenta

  Detekcija i studij reaktivnosti pobuđenih stanja, reaktivnih intermedijera slobodne radikale, radikal-ione, katione, anione i male napete molekule.

  Popis usluga

  Mjerenja svjetlosnim pulsom pobuđenih stanja

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.irb.hr/Istrazivanja/Zavodi/Zavod-za-kemiju-materijala/Laboratorij-za-radijacijsku-kemiju-i-dozimetriju2/

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Matična ustanova

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  -

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  instrumentacija za lasersku pulsnu fotolizu

  Vrsta analize

  kinetička spektrofotometrija

  Ključne riječi

  laser, apsorpcija, emisija, pobuđeno stanje, slobodni radikal, kinetika

  Samostalan/Vezan

  Samostalan i/ili vezan

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  10

  Godina proizvodnje

  2018

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

  Zavod

  Zavod za kemiju materijala

  Laboratorij

  Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriji

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Bijenička 54

  Krilo/Kat/Soba

  ciklotronsko krilo-II/1/104

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  znanstvena suradnja, servis uz naplatu za sve korisnike

  Upute za korisnike

  Uvjeti korištenja prema dogovoru

  Cjenik korištenja

  Interni korisnici 214 Kn/h
  Vanjski korisnici: 546 Kn/h

  Popis ovlaštenih korisnika

  Iva Džeba
  Branka Mihaljević
  Leo Mandić

  Termini tečajeva za korisnike

  -

  Servis uz naplatu

  prema raspoloživom cjeniku

  Znanstvena suradnja

  moguće korištenje uz pomoć kvalificirane/zadužene osobe

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Tržišna prilika

  Opis tržišne prilike

  Nema

  Opis usluge

  Za sada nema

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Branka Mihaljević

  Titula

  Dr sc

  E-mail

  mihozeg@irb.hr

  Telefon

  01 45 61 071

  Faks

  46 80 098

  Mobitel

  091 165 9095

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Iva Džeba

  Titula

  Viši asistent

  E-mail

  iva.dzeba@irb.hr

  Telefon

  -

  Faks

  -

  Mobitel

  091 53 65 023

 • Karakteristike

  Model

  Edunburgh Instruments LP980

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  https://www.edinst.com/products/lp980-transient-absorption-spectrometer/

  Princip rada i mjerna tehnika

  Okomito na smjer laserske zrake (pobude) prolazi analitičko svjetlo, tj. mjerna zraka koja se koristi za mjerenje apsorpcije svjetla uzorkom prije i nakon laserskog pulsa na određenoj valnoj duljini apsorpcije i kao odaziv daje promjenu razlike apsorbancije u vremenu reda veličine mikro/nanosekunda.

  Radno i mjerno područje

  Ekscitacija: 266, 355 i 532 nm (Q-swith mode); Puls 7 ns; UV/Vis 200-870 nm

  Proizvođač

  Edinburgh Instruments, Scotland

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  https://www.edinst.com/

  Nabavna cijena

  826300

  Procijenjena vrijednost nabavke nove opreme istovjetnih karakteristika

  -

  Vijek trajanja

  -

  Ostale tehničke karakteristike

  -

  Detaljne tehničke karakteristike

  -

  Mrežna (URL) adresa s tehničkim karakteristikama

  https://www.edinst.com/products/lp980-transient-absorption-spectrometer/

  Popratna i dodatna oprema

  protočni sustav

 • Slike
  Instrumentacija LPF
  Instrumentacija LPF

Natrag