Vaga analitička Ohaus Adventurer Pro AV264 (Šestar ID: 2788)

Vaga analitička Ohaus Adventurer Pro AV264
 • Opći podaci o instrumentu

  Opći opis

  Laboratorijska vaga OHAUS Adventure Pro AV264 mjeri s preciznošću od 0,0001 g, maksimalno 260 g, s mogućnost priključka na kompjuter.

  Namjena instrumenta

  Precizna laboratorijska vaga „na 4 decimale“ koristi se prilikom priprave uzoraka za analize za provođenje kojih je potrebna mala količina uzorka, ponajprije za analitiku elemenata u tragovima.

  Kategorija

  sitna

  Godina proizvodnje

  2008

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
  Svetošimunska 25, Zagreb

  Zavod

  Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma

  Laboratorij

  Ekološko-pedološki laboratorij

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Svetošimunska cesta 23

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Darko Bakšić

  Titula

  prof. dr. sc.

  E-mail

  dbaksic@sumfak.hr

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Ivan Perković

  Titula

  doc. dr. sc.

  E-mail

  iperkovic@sumfak.hr

 • Slike
  Vaga analitička Ohaus Adventurer Pro AV264
  Vaga analitička Ohaus Adventurer Pro AV264

Natrag