Spektrofotometar UV/VIS - CECIL9000 (Šestar ID: 2766)

Spektrofotometar UV/VIS - CECIL9000
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Spektrofotometar

  Kategorija

  srednja

  Vrsta instrumenta

  spektrometar

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
  Ksaverska cesta 2, Zagreb

  Laboratorij

  Jedinica za molekulsku toksikologiju

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  znanstvena suradnja

  Znanstvena suradnja

  moguće korištenje uz pomoć kvalificirane/zadužene osobe

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Davorka Breljak

  Titula

  dr. sc.

 • Slike
  Spektrofotometar CECIL9000
  Spektrofotometar CECIL9000

Natrag