Ledenica Eppendorf U535 (Šestar ID: 2758)

Ledenica Eppendorf U535
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Ledenica Eppendorf U535

  Inventarni broj

  4672

  Opći opis

  Ledenica za smrzavanje uzoraka na -80°C.

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Matična ustanova

  Kategorija

  sitna

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  5

  Godina proizvodnje

  2018

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište Sjever
  Trg dr. Žarka Dolinara 1, Koprivnica

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Rosana Ribić

  E-mail

  rribic@unin.hr

 • Slike
  Ledenica Eppendorf U535
  Ledenica Eppendorf U535

Natrag