Wes ProteinSimple - automatizirani kapilarni Western Blot (Šestar ID: 2663)

Wes ProteinSimple - automatizirani kapilarni Western Blot
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  WES

  Inventarni broj

  33276

  Opći opis

  https://www.proteinsimple.com/wes.html

  Uža područja primjene

  epigenetika, proteomika

  Namjena instrumenta

  automatizirani kapilarni Western blot

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Europska komisija

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Reproduktivna i regenerativna medicina –istraživanja novih platformi i potencijala

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  sustav/uređaj za elektroforezu, fotometar

  Vrsta analize

  analiza ekspresije gena

  Primjene

  analiza proteina, analiza i identifikacija proteinskih/peptidnih uzoraka

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Godina proizvodnje

  2017

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
  Šalata 3, Zagreb

  Zavod

  Zavod za medicinsku biologiju

  Laboratorij

  Laboratorij za epigenetiku i molekularnu medicinu

  Grad

  Zagreb

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Nino Sinčić

  Titula

  doc. dr. sc.

  E-mail

  nino.sincic@mef.hr

 • Karakteristike

  Proizvođač

  ProteinSimple

 • Slike
  Wes ProteinSimple
  Wes ProteinSimple
  Wes ProteinSimple
  Wes ProteinSimple

Natrag