Uređaj za ultračistu vodu (Simplicity 185, Merck Millipore) (Šestar ID: 2630)

 • Opći podaci o instrumentu

  Inventarni broj

  1617

  Opći opis

  Kvaliteta pročišćene vode
  Otpornost: 18,2 MΩ.cm kod 25°C
  TOC*: < 5 ppb ako je ulazna voda tretirana reverznom osmozom
  Brzina protoka: 0,6 L/min
  Čestice: 0,05 μm filter

  Namjena instrumenta

  Priprema otopina za tekućinsku kromatografiju, priprema otopina za spektrofotometriju, spektroskopiju, ostale analitičke tehnike i biokemijske pokuse.

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO)

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Nutritivno-toksični aspekti hrane i prehrane (MZT RH, 113003)

  Kategorija

  sitna

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  60

  Godina proizvodnje

  2002

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
  Ulica Franje Kuhača 20, Osijek

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Tomislav Klapec

  Titula

  prof. dr. sc.

  E-mail

  tomi@ptfos.hr

 • Karakteristike

  Proizvođač

  Merck Millipore

Natrag