Sabirna jedinica SIRIUS-HD-16xSTGS + Dewesoft 7 rač. program (Šestar ID: 2608)

Sabirna jedinica SIRIUS-HD-16xSTGS + Dewesoft 7 rač. program
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  SIRIUS-HD-16xSTGS + DEWEsoft 7

  Inventarni broj

  4894

  Opći opis

  Ovi podatci dostupni su pod karticom Dokumenti.

  Uža područja primjene

  građevinarstvo; strojarstvo

  Namjena instrumenta

  prikupljanje i obrada digitalnih zapisa mjerenja mehaničkih veličina

  Popis usluga

  ispitivanje materijala; ispitivanje konstrukcija; ispitivanje konstrukcijskih detalja

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  Nije dostupno.

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Sveučilišna potpora

  Kategorija

  srednja

  Vrsta analize

  mehanička mjerenja

  Ključne riječi

  mjerenje mehaničkih veličina, sabirna jedinica

  Samostalan/Vezan

  Vezan u eksperimentalnu liniju

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  10

  Godina proizvodnje

  2014

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
  Ulica Vladimira Preloga 3, Osijek

  Zavod

  Zavod za tehničku mehaniku

  Laboratorij

  Laboratorij za eksperimentalnu mehaniku "Vladimir Sigmund"

  Grad

  Osijek

  Ulica i broj

  Ulica Vladimira Preloga 3

  Krilo/Kat/Soba

  CNUS

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, znanstvena suradnja

  Upute za korisnike

  Upute za korisnike dostupne su pod karticom Dokumenti.

  Cjenik korištenja

  Na upit.

  Popis ovlaštenih korisnika

  Na upit.

  Termini tečajeva za korisnike

  Nije dostupno.

  Broj istovrsnih instrumenata u ustanovi

  1

  Servis uz naplatu

  priprema i obrada uzorka, analiza uzorka, interpretacija dobivenih rezultata

  Znanstvena suradnja

  moguće korištenje uz pomoć kvalificirane/zadužene osobe

  Je li instrument prenosiv

  da

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Tržišna prilika

  Opis tržišne prilike

  Na upit.

  Opis usluge

  Na upit.

  Opis inovacije

  Nije dostupno.

  Status intelektualnog vlasništva

  Nije dostupno.

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Ivica Guljaš

  Titula

  redoviti profesor

  E-mail

  iguljas@gfos.hr

  Telefon

  +38531540083

  Faks

  +38531540071

  Mobitel

  +385912240703

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Davorin Penava

  Titula

  izvanredni profesor

  E-mail

  davorin.penava@gfos.hr

  Telefon

  +38531540098

  Faks

  +38531540071

  Mobitel

  +385912240759

 • Karakteristike

  Model

  SIRIUS-HD-16xSTGS

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  https://dewesoft.com/products/daq-systems/sirius

  Princip rada i mjerna tehnika

  Princip rada i mjerna tehnika objašnjeni su u datoteci Upute za upravljanje pod karticom Dokumenti.

  Radno i mjerno područje

  Ovi podatci dostupni su pod karticom Dokumenti.

  Proizvođač

  Dewesoft

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  https://dewesoft.com/

  Nabavna cijena

  60000

  Procijenjena trenutna vrijednost opreme

  48000

  Procijenjena vrijednost nabavke nove opreme istovjetnih karakteristika

  60000

  Vijek trajanja

  Ovisno o uporabi.

  Ostale tehničke karakteristike

  Ovi podatci dostupni su pod karticom Dokumenti.

  Detaljne tehničke karakteristike

  Ovi podatci dostupni su pod karticom Dokumenti.

  Mrežna (URL) adresa s tehničkim karakteristikama

  https://d36j349d8rqm96.cloudfront.net/3/6/SIRIUS_technical_reference_manual_EN.pdf

  Popratna i dodatna oprema

  Ovi podatci dostupni su pod karticom Dokumenti.

 • Slike
  SIRIUS-HD-16xSTGS
  SIRIUS-HD-16xSTGS
 • Dokumenti

Natrag