Analitička vaga (Šestar ID: 2602)

 • Opći podaci o instrumentu

  Inventarni broj

  3179

  Opći opis

  SmartGrid, revolucionarna rešetkasta mjerna ploha uspješno svodi učinke turbulencije u komori za vaganje na minimum. Rezultati su točniji, a vrijeme stabilizacije znatno kraće.
  Maksimalni kapacitet: 120 g / 41 g
  Očitanje: 0,1 mg / 0,01 mg

  Namjena instrumenta

  Laboratorijske odvage

  Kategorija

  sitna

  Vrsta instrumenta

  analitička vaga

  Primjene

  precizno određivanje mase

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  10

  Godina proizvodnje

  2019

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
  Ulica Franje Kuhača 20, Osijek

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Stela Jokić

  Titula

  prof. dr. sc.

  E-mail

  stela.jokic@ptfos.hr

 • Slike
  Analitička vaga
  Analitička vaga

Natrag