Vakuum sušionik VS-50 SC (Šestar ID: 2539)

 • Opći podaci o instrumentu

  Inventarni broj

  1709

  Opći opis

  uređaj ima 2 grijane police; temperaturno područje: od temperature okoline + 5 °C do 200 °C

  Uža područja primjene

  vakuum sušenje voća, povrća i proizvoda

  Namjena instrumenta

  sušenje u vakuumu

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO)

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  0113001 Razvoj procesa proizvodnje visokokvalitetnih prehrambenih proizvoda

  Kategorija

  sitna

  Vrsta instrumenta

  analizator svojstava materijala

  Primjene

  sušenje uzoraka

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  10

  Godina proizvodnje

  2004

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
  Ulica Franje Kuhača 20, Osijek

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Mirela Kopjar

  Titula

  prof. dr. sc.

  E-mail

  mirela.kopjar@ptfos.hr

 • Karakteristike

  Proizvođač

  Kambič

Natrag