Uređaj za semipreparativnu tekućinsku kromatografiju (HPLC) (Šestar ID: 2475)

 • Opći podaci o instrumentu

  Opći opis

  Sustav se sastoji od kvartarne pumpe G7111B, pećnice G7116A (temperaturni raspon od +10 do 85 °C ), PDA detektora G7115A, autosamplera G7129A (kapacitet 36 viala) te sakupljača frakcija G1364E.Sustavom se upravlja i podatci se obrađuju pomoću računalnog programa ChemStation.

  Uža područja primjene

  Uređaj se koristi za odjeljivanje, identifikaciju i kvantifikaciju komponenta prisutnih u uzorcima, kao i za odvajanje pikova i pročišćavanje spojeva

  Namjena instrumenta

  Separacija, identifikacija i kvantifikacija različitih spojeva u hrani ili u različitim uzorcima prehrambene, farmaceutske, kemijske industrije

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Europska komisija

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  BioProspecting Jadranskog mora

  Kategorija

  srednja

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  10

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
  Ulica Franje Kuhača 20, Osijek

 • Karakteristike

  Model

  1260 Infinity II

  Proizvođač

  Agilent

Natrag