Illumina MiSeq System SY-410-1003 (Šestar ID: 2464)

 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  MiSeq

  Inventarni broj

  1092

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Europska komisija

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Infrastrukturni projekt „Centar za primijenjenu bioantropologiju (BIOANT)“

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  DNA sekvencer

  Vrsta analize

  biološka/DNA analiza

  Primjene

  dijagnostika, analiza DNA

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  5

  Godina proizvodnje

  2019

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut za antropologiju
  Amruševa ulica 8, Zagreb

  Laboratorij

  Laboratorij za molekularnu antropologiju

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Gajeva 32

  Krilo/Kat/Soba

  3.

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, znanstvena suradnja

  Znanstvena suradnja

  kvalificirana/zadužena osoba radi cjelovitu analizu (priprema, snimanje i interpretacija)

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Jelena Šarac

  Titula

  Dr. sc.

  E-mail

  jsarac@inantro.hr

 • Slike
  Illumina MiSeq
  Illumina MiSeq

Natrag