Uređaj za trešnju sita (Šestar ID: 2462)

 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Uređaj za trešnju sita

  Opći opis

  Retsch, AS 200,
  Način gibanja: zabacivanje s kutnim zamahom
  Podesiva amplituda 0-100
  Podesivo vrijeme 0-60 min
  Max 8 sita
  Promjer sita max 200 mm
  Dimenzije 800x400x400 mm

  Namjena instrumenta

  Prosijavanje, veličina čestica

  Kategorija

  sitna

  Ključne riječi

  Sito, prosijavanje, veličina čestica

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Svetošimunska cesta 25, Zagreb

  Zavod

  Zavod za hranidbu životinja

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Svetošimunska 25

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Kristina Kljak

  Titula

  doc. dr. sc.

  E-mail

  kkljak@agr.hr

  Telefon

  01/2393945

 • Slike
  Trešnja sita
  Trešnja sita

Natrag