Stereotaksijski aparat BENCHmark (Šestar ID: 2425)

Stereotaksijski aparat BENCHmark
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Stereotaksijski aparat

  Opći opis

  WPI

  Uža područja primjene

  WPI

  Namjena instrumenta

  Stereotaksija

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO)

  Kategorija

  sitna

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
  Zrinsko Frankopanska 161, Split

 • Slike
  Stereotaksijski aparat
  Stereotaksijski aparat

Natrag