FTIR spektrometar (Šestar ID: 2405)

FTIR spektrometar
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  FTIR

  Inventarni broj

  2405

  Opći opis

  Fourier transformirani infracrveni spektrometar (FTIR), za srednje područje 7800-370 cm-1.
  Uređaj ima modul za prigušenu totalnu refleksiju (ATR) s dijamantnim kristalom,
  VibraVac sustav za vakuum FTIR spektroskopiju,
  hidrauličnu prešu za pravljenje pastila.

  Uža područja primjene

  kemija, organski spojevi, anorganski spojevi

  Namjena instrumenta

  Mjerenje vibracijskih spektara molekula i pojedinih veza između atoma.

  Popis usluga

  Snimanje FTIR spektara

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  https://www.irb.hr/Zavodi/Zavod-za-kemiju-materijala/Laboratorij-za-sintezu-novih-materijala/Projekti/Sinteza-naprednih-anorganskih-katalizatora-s-povecanim-brojem-kiselih-mjesta

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Matična ustanova, Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Sinteza naprednih anorganskih katalizatora s povećanim brojem kiselih mjesta

  Kategorija

  sitna

  Vrsta instrumenta

  spektrometar

  Vrsta analize

  spektroskopska analiza

  Primjene

  određivanje kemijske veze

  Ključne riječi

  FTIR, vibracijska spektroskopija

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  20

  Godina proizvodnje

  2018

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

  Zavod

  Zavod za kemiju materijala

  Laboratorij

  Laboratorij za sintezu novih materijala

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Bijenička 54

  Krilo/Kat/Soba

  VII krilo, soba 109

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, servis uz naplatu za korisnike izvan sustava MZOS

  Cjenik korištenja

  Snimanje spektara za:
  korisnike s IRB-a 30,00 kn
  korisnike u sustavu znanosti RH (izvan IRB) 50,00 kn + PDV
  korisnike izvan sustava znanosti RH 300,00 kn + PDV

  Interpretacija snimljenih spektara nije uključena u navedene cijene.

  Popis ovlaštenih korisnika

  Dr. sc. Lidija Androš Dubraja
  Dr. sc. Tatjana Antonić Jelić
  Dr. sc. Sanja Bosnar
  Dr. sc. Josip Bronić
  Dr. sc. Stjepko Krehula
  Dr. sc. Ana Palčić
  Dr. sc. Željka Petrović
  Dr. sc. Andreas Puškarić
  Marijan Marciuš, dipl. prof. fizike

  Servis uz naplatu

  priprema i obrada uzorka, interpretacija dobivenih rezultata

  Znanstvena suradnja

  moguće korištenje uz pomoć kvalificirane/zadužene osobe

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Josip Bronić

  Titula

  Dr. sc.

  E-mail

  josip.bronic@irb.hr

  Telefon

  01 4560991

  Faks

  (1) 4680 098

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Stjepko Krehula

  Titula

  Dr. sc.

  E-mail

  stjepko.krehula@irb.hr

  Telefon

  (01) 456 1111 /1294/1756

  Faks

  (1) 4580 098

 • Karakteristike

  Model

  Frontier

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  https://www.perkinelmer.com/Product/frontier-mir-spectrum-10-std-l1280002

  Princip rada i mjerna tehnika

  Fourier transformirani infracrveni spektrometar za snimanje infracrvenih spektara u području 8000-370 cm-1,

  Radno i mjerno područje

  8000-370 cm-1

  Proizvođač

  Perkin Elmer

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  https://www.perkinelmer.com/Product/frontier-mir-spectrum-10-std-l1280002

  Nabavna cijena

  230000

  Detaljne tehničke karakteristike

  Interferometer: brzo skenirajući Michelson-ov interferometar
  Spektralno područje: 8300-350 cm-1 (KBr razdjelnik zrake)
  Spektralna rezolucija: 0.4 cm-1
  Odnos signal/šum: 15000/1 pk-pk pri 5 s skena 50000/1 pk-pk pri 1 min skena
  Preciznost valnih duljina: 0.008 cm-1 pri 2000 cm-1
  Točnost valnih duljina: 0.02 cm-1 pri 2000 cm-1
  Detektor: hlađeni DTGS detektor

  Popratna i dodatna oprema

  U-DATR, univerzalni, dijamantni sustav prigušene totalne refleksije, za mjerenje uzoraka bez predobrade.

 • Slike
  FTIR instrument, Perkin Elmer, model Frontier
  FTIR instrument, Perkin Elmer, model Frontier
 • Linkovi

Natrag