UV/VIS Spektrofotometer (Šestar ID: 2392)

 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  UV/VIS spektrofotometer

  Opći opis

  Heƛios
  Jednozračni spektrofotometar
  Izbor MODA (prikaza) apsorbancije, % transmisije ili koncentracije
  Sadrži deuterijsku (UV) i halogenu (VIS) lampu
  Mogućnost očitanja na jednoj ili više valnih duljina
  Raspon valne duljine 190-1100nm
  Preciznost valne duljine ±1nm
  Volumen za mjerenje 1-3 mL

  Kategorija

  sitna

  Ključne riječi

  Spektrofotometar

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Svetošimunska cesta 25, Zagreb

  Zavod

  Zavod za hranidbu životinja

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Svetošimunska 25

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Kristina Kljak

  Titula

  doc. dr. sc.

  E-mail

  kkljak@agr.hr

  Telefon

  01/2393945

 • Slike
  Spektrofotometar
  Spektrofotometar

Natrag