Uređaj za termoforezu (Šestar ID: 2325)

 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Instrument za termoforezu

  Inventarni broj

  S06339

  Opći opis

  Uređaj za termoforezu koristi se za brzu i preciznu kvantifikaciju biomolekulskih interakcija. Tehnikom se prati gibanje molekula u gradijentu temperature putem kovalentno vezane fluorescentne boje, fluorescentno obilježenih fuzijskih proteina ili intrinzične fluorescencije biomolekule. Budući da se ovi eksperimenti provode u otopini bez potrebe za imobilizacijom biomolekula, tehnikom je moguće istraživati interakcije s liposomima, nanodiskovima te membranskim proteinima. Instrument mjeri interakciju neovisno o veličini molekula te nije potrebno imati pročišćeni biološki uzorak, već se mogu koristiti stanični lizati što osigurava mjerenje interakcije u nativnim uvijetima. Zbog svega navedenog instrument nalazi široku primjenu u medicinskoj kemiji, biomedicini, farmaciji, kemijskoj tehnologiji i biotehnologiji.

  Uža područja primjene

  biokemija, medicinska kemija

  Namjena instrumenta

  Analiza biomolekulskih interakcija

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  https://www.unist.hr/novosti/artmid/2423/articleid/12753/prirodoslovno-matemati%C4%8Dki-fakultet-dobio-novi-suvremeni-ure%C4%91aj-za-termoforezu

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Europska komisija, Sveučilišna potpora

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PFST, te KTF-ST kroz razvoj znanstveno istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  uređaj za termoforezu

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  Ruđera Boškovića 33, Split

Natrag