Plinski kromatograf sa spektrometrom masa GC/MS (Šestar ID: 2300)

Plinski kromatograf sa spektrometrom masa GC/MS
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  GC/MS

  Inventarni broj

  3840

  Opći opis

  Varian 3900
  Saturn 2100T

  Uža područja primjene

  botanika, fiziologija bilja, organska kemija

  Namjena instrumenta

  kvalitativna i kvantitativna identifikacija hlapljivih spojeva

  Popis usluga

  analiza hlapljivih komponenti

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  https://www.pmfst.unist.hr/znanost/2018/03/09/grupa-za-sekundarne-metabolite-biljaka-i-njihovu-biolosku-uloga/

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO)

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Kserofiti i njihova biološka uloga (0177140)

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  kromatograf

  Vrsta analize

  kromatografska separacija

  Primjene

  dijagnostika, kemijska analiza sastojaka poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

  Ključne riječi

  hlapljivi spojevi, terpeni

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  15

  Godina proizvodnje

  2003

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  Ruđera Boškovića 33, Split

 • Slike
  GC/MS
  GC/MS
  GC/MS
  GC/MS

Natrag