Spremnik za tekući dušik (Šestar ID: 2279)

  • Opći podaci o instrumentu

    Skraćeni naziv instrumenta

    Spremnik za tekući dušik

    Opći opis

    Spremnik za tekući dušik.

    Kategorija

    sitna

    Samostalan/Vezan

    Samostalan instrument

    Trenutno stanje instrumenta

    Potpuno funkcionalan

  • Ustanova i lokacija

    Ustanova

    Institut Ruđer Bošković
    Bijenička cesta 54, Zagreb

    Zavod

    Zavod za istraživanje mora i okoliša

    Laboratorij

    Laboratorij za akvakulturu i patologiju akvatičkih organizama

    Grad

    Zagreb

    Ulica i broj

    Bijenička cesta 54

    Krilo/Kat/Soba

    KOCIM/10

  • Uvjeti korištenja

    Je li instrument prenosiv

    da

    Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

    ne

  • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

    Ime i prezime

    Damir Valić

    Titula

    dr.sc.

    E-mail

    dvalic@irb.hr

    Telefon

    +385 1 468 0943

  • Kontakt osoba II

    Ime i prezime

    Damir Kapetanović

    Titula

    dr.sc.

    E-mail

    Damir.Kapetanovic@irb.hr

    Telefon

    +385 1 468 0943

  • Karakteristike

    Proizvođač

    Taylor-Wharton

Natrag