Vegetacijska soba (Šestar ID: 2139)

Vegetacijska soba
 • Opći podaci o instrumentu

  Opći opis

  Soba za uzgoj biljaka u kontroliranim uvjetima temperature i svjetla

  Vrsta instrumenta

  vegetacijska soba

  Primjene

  uzgoj biljaka u kontroliranim uvjetima

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  15

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
  Put Duilova 11, p.p. 288, Split

  Zavod

  Zavod za biljne znanosti

 • Uvjeti korištenja

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Dr. sc. Katarina Hančević

  Titula

  Dr. sc.

  E-mail

  Katarina.Hancevic@krs.hr

  Telefon

  021/434435

  Faks

  021/316584

 • Slike
  Vegetacijska soba
  Vegetacijska soba

Natrag