Protočni citometar BD Facs Verse (Šestar ID: 2005)

Protočni citometar BD Facs Verse
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  BD Facs Verse

  Inventarni broj

  Z-III-2-43

  Uža područja primjene

  hematologija, imunologija

  Namjena instrumenta

  sortiranje i analiza stanica

  Popis usluga

  -

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  -

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Europska komisija

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  2013-2014: IPA 2010 Testing of dead or hunted animals (Identification number: 2010-0312-010301)

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  citometar

  Vrsta analize

  brojanje stanica i partikala

  Primjene

  određivanje broja stanica i partikala

  Ključne riječi

  sortiranje stanica, stanično posredovana imunost

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  2

  Godina proizvodnje

  2014

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Hrvatski veterinarski institut
  Savska cesta 143, Zagreb

  Zavod

  Virologija

  Laboratorij

  Laboratorij za bjesnoću i opću virologiju

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Savska 143

  Krilo/Kat/Soba

  -

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, znanstvena suradnja, servis uz naplatu za sve korisnike

  Upute za korisnike

  -

  Cjenik korištenja

  -

  Popis ovlaštenih korisnika

  Dr.sc. Ivana Šimić
  Dr.sc. Nina Krešić

  Termini tečajeva za korisnike

  po dogovoru

  Servis uz naplatu

  priprema i obrada uzorka, analiza uzorka, interpretacija dobivenih rezultata

  Znanstvena suradnja

  kvalificirana/zadužena osoba radi cjelovitu analizu (priprema, snimanje i interpretacija)

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Tržišna prilika

  Opis tržišne prilike

  -

  Opis usluge

  -

  Opis inovacije

  -

  Status intelektualnog vlasništva

  -

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Ivana Šimić

  Titula

  Dr.sc., dr.med.vet.

  E-mail

  ivanasimzg@gmail.com

  Telefon

  016123627

  Faks

  -

  Mobitel

  -

 • Karakteristike

  Model

  BD Facs Verse

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  https://www.bdbiosciences.com/en-us/instruments/research-instruments/research-cell-analyzers/facsverse

  Nabavna cijena

  790.477

  Procijenjena vrijednost nabavke nove opreme istovjetnih karakteristika

  1.000.000

  Vijek trajanja

  -

  Ostale tehničke karakteristike

  -

 • Slike
  -
  -
 • Dokumenti
 • Linkovi

Natrag