Komora za uzgoj (Šestar ID: 1994)

Komora za uzgoj
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Komora za uzgoj

  Inventarni broj

  0043607

  Opći opis

  Komora za uzgoj fitoplanktona s podesivom temperaturom uzgoja i režimom dan/noć

  Uža područja primjene

  Biologija

  Namjena instrumenta

  Uzgoj fitoplanktona

  Popis usluga

  Uzgoj fitoplanktona

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Utjecaj okolišnog stresa na pojavnost i međudjelovanje biološki važnih organskih molekula i mikronutrijenata u morskom ekosustavu (AMBIOMERES)

  Kategorija

  sitna

  Vrsta instrumenta

  sustav za uzgajanje i pohranjivanje stanica

  Vrsta analize

  uzgajanje, rukovanje i pohrana stanica i staničnih linija

  Primjene

  uzgajanje, rukovanje i pohrana stanica i staničnih linija

  Ključne riječi

  uzgoj

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Godina proizvodnje

  2014

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  znanstvena suradnja

  Znanstvena suradnja

  moguće samostalno korištenje

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Blaženka Gašparović

  Titula

  Dr.

  E-mail

  gaspar@irb.hr

  Telefon

  014561148

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Sanja Frka Milosavljević

  Titula

  Dr.

  E-mail

  frka@irb.hr

  Telefon

  1585

 • Karakteristike

  Proizvođač

  INKOLAB D.O.O.

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  http://inko.hr/hr/home

  Nabavna cijena

  89500

 • Slike
  Komora za uzgoj fitoplanktona
  Komora za uzgoj fitoplanktona
 • Dokumenti
 • Linkovi

Natrag