Uređaj za lančanu reakciju polimerazom (PCR), Eppendorf AG; Mastercycler EP Gradient (Šestar ID: 1971)

Uređaj za lančanu reakciju polimerazom (PCR), Eppendorf AG; Mastercycler EP Gradient
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  PCR uređaj

  Opći opis

  Omogućava provedbu lančane reakcije polimerazom (PCR).

  Uža područja primjene

  genetika

  Namjena instrumenta

  umnažanje ciljanih sekvenci DNK

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  https://www.sumfak.unizg.hr/hr/strucni-rad-i-usluge/laboratoriji-sumarskog-odsjeka/molekularno-bioloski-laboratorij/

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Matična ustanova

  Kategorija

  sitna

  Vrsta instrumenta

  PCR uređaj

  Vrsta analize

  analiza DNK

  Primjene

  analiza DNA

  Ključne riječi

  DNK, sekvenca, umnažanje

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  pet

  Godina proizvodnje

  2008

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
  Svetošimunska 25, Zagreb

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  znanstvena suradnja

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Ida Katičić Bogdan

  Titula

  doc.dr.sc.

  E-mail

  ikaticic@sumfak.hr

 • Slike
  PCR uređaj
  PCR uređaj

Natrag