Vicat (Šestar ID: 1951)

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Ivana Lučića 5, Zagreb

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, znanstvena suradnja

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Tatjana Haramina

  E-mail

  tharamina@fsb.hr

  Telefon

  +38516168249

 • Karakteristike

  Princip rada i mjerna tehnika

  Određivanje temperature mekšanja polimera. Mjeri se temperatura pri kojoj iglica površine 1 mm2 prodre u tijelo 1 mm.

Natrag