ThermoFisher Scientific Attune protočni citometar (Šestar ID: 1915)

ThermoFisher Scientific Attune protočni citometar
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Attune

  Inventarni broj

  28731

  Opći opis

  Protočna citometrija je široko korištena metoda za analizu izražaja površinskih i unutarstaničnih molekula koje obilježavaju i određuju pojedine vrste stanica u heterogenim staničnim populacijama, time ujedno omogućavajući procjenu čistoće izolirane subpopulacije te analizu veličine stanica. Omogućuje istovremenu multi-parametarsku analizu pojedinačnih stanica.

  Pretežno se koristi za mjerenje intenziteta fluorescencije proizvedene fluorescentno obilježenim antitijelima koja detektiraju proteine, ili ligandima koji se vežu za specifične molekule povezane s stanicama kao što je vezanje propidij jodida na DNA.

  Postupak bojenja uključuje izradu stanične suspenzije iz kulture stanica ili uzoraka tkiva. Stanice se zatim inkubiraju u epruvetama s fluorokrom obilježenim antitijelima i analiziraju na protočnom citometru.

  Uža područja primjene

  medicina, imunologija, hematologija

  Namjena instrumenta

  fenotipizacija stanica te analiza staničnih subpopulacija

  Popis usluga

  razvoj i optimizacija protokola fenotipizacije i analize određene vrste stanica iz uzorka; izvođenje sortiranja stanica po protokolu; analiza i statistička obrada dobivenih fenotipskih podataka

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Matična ustanova

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  citometar

  Vrsta analize

  citometrija

  Primjene

  kvalitativna analiza ekspresije

  Ključne riječi

  protočni citometar, fenotipizacija

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  20

  Godina proizvodnje

  2013

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
  Šalata 3, Zagreb

  Zavod

  Hrvatski institut za istraživanje mozga

  Laboratorij

  Laboratorij za molekularnu imunologiju

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Šalata 12

  Krilo/Kat/Soba

  I. kat, soba 114

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, znanstvena suradnja

  Popis ovlaštenih korisnika

  prof. dr. sc. Danka Grčević
  prof. dr. sc. Nataša Kovačić

  Broj istovrsnih instrumenata u ustanovi

  1

  Znanstvena suradnja

  moguće korištenje uz pomoć kvalificirane/zadužene osobe

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Tržišna prilika

  Opis usluge

  Priprema, podešavanje, optimizacija i provođenje protokola fenotipizacije stanica te analiza rezultata po dogovoru sa suradnicima. Suradnja se može ostvariti kroz zajedničke projekte ili kao usluga.

  Status intelektualnog vlasništva

  po dogovoru s klijentom/partnerom

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Danka Grčević

  Titula

  prof. dr. sc.

  E-mail

  danka.grcevic@mef.hr

  Telefon

  014566944

 • Karakteristike

  Model

  ThermoFisher Original Attune protočni citometar

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  https://www.thermofisher.com/hr/en/home/life-science/cell-analysis/flow-cytometry/flow-cytometers/resources-original-attune-cytometer.html

  Radno i mjerno područje

  fluorescencija protutijelom označenih staničnih biljega

  Proizvođač

  ThermoFisher Scientific

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  www.thermofisher.com

  Nabavna cijena

  650000

  Procijenjena trenutna vrijednost opreme

  600000

  Procijenjena vrijednost nabavke nove opreme istovjetnih karakteristika

  750000kn

  Vijek trajanja

  20 godina

  Ostale tehničke karakteristike

  8 parametara -2 lasera (plavi+crveni) s 6 detekcijskih kanala + FSC/SSC

  Detaljne tehničke karakteristike

  8 parametara -2 lasera (plavi+crveni) s 6 detekcijskih kanala + FSC/SSC

  Mrežna (URL) adresa s tehničkim karakteristikama

  https://www.thermofisher.com/hr/en/home/life-science/cell-analysis/flow-cytometry/flow-cytometers/resources-original-attune-cytometer.html

 • Slike
  Thermofisher Attune
  Thermofisher Attune

Natrag