Zetasizer Ultra (Malvern Panalytical) (Šestar ID: 1911)Autoriziran

Zetasizer Ultra (Malvern Panalytical)
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Zetasizer

  Opći opis

  Zetasizer Ultra je uređaj za određivanje veličine, zeta potencijala i koncentracije mikro i nanočestica (i molekula) u suspenzijama/otopinama metodom dinamičkog i elektroforetskog raspršenja svjetlosti.
  Uređajem je moguće odrediti:
  - veličinu i distribuciju veličine čestica i molekula metodom dinamičkog raspršenja svjetlosti (područje veličina 0,3 nm – 10 μm). 3 kuta detekcije raspršenja: prednji 13°, bočni 90°, stražnji 173° → prikaz rezultata mjerenja pod pojedinačnim kutom i automatski prikaz mjerenja svih kuteva raspršenja kao jedinstveni rezultat (MADLS) – realna slika uzorka
  - zeta potencijal u vodenom i organskom mediju
  - određivanje koncentracije nanočestica bez prethodne kalibracije. Mogućnost prikaza ukupne koncentracije čestica i koncentracije čestica u pojedinoj raspodjeli pika.
  - molekulska masa polimera metodom statičkog raspršenja svjetlosti

  Uža područja primjene

  koloidna kemija, kemija polimera i proteina, nanotehnologija, zaštita okoliša

  Namjena instrumenta

  određivanje veličine, naboja i koncentracije nano i mikročestica

  Popis usluga

  određivanje veličine nanočestica; određivanje naboja nanočestica; određivanje koncentracije čestica; studije stabilnosti; optimizacija procesa sinteze nanočestica, karakterizacija polimernih otopina i proteina, karakterizacija modelnih membrana (liposoma,

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  https://www.irb.hr/Istrazivanja/Zavodi/Zavod-za-kemiju-materijala/Laboratorij-za-radijacijsku-kemiju-i-dozimetriju2/Karakterizacija-mikro-i-nanocestica-metodom-dinamickog-i-elektroforetskog-rasprsenja-svjetlosti

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Uspostavni istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost UIP-2017-05-7337 „Utjecaj polimera na radiolitičku sintezu magnetskih nanočestica“ (AKRONIM: POLRADNANOP)

  Kategorija

  srednja

  Ključne riječi

  veličina čestica, distribucija veličine čestica, zeta potencijal čestica, koncentracija čestica

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Godina proizvodnje

  2018

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

  Zavod

  Zavod za kemiju materijala

  Laboratorij

  Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriju

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Bijenička cesta 54

  Krilo/Kat/Soba

  VII krilo/ 2. kat / soba 211

 • Uvjeti korištenja

  Popis ovlaštenih korisnika

  dr.sc. Tanja Jurkin
  dr. sc. Anđela Pustak
  mag. chem. Ivan Marić

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Tanja Jurkin (odgovorna osoba)

  Titula

  dr. sc.

  E-mail

  tjurkin@irb.hr

  Telefon

  +385 1 4571 255

 • Karakteristike

  Model

  Zetasizer Ultra

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  https://www.malvernpanalytical.com/en/products/product-range/zetasizer-range/zetasizer-ultra

  Princip rada i mjerna tehnika

  dinamičko raspršenje svjetlosti i elektroforetsko raspršenje svjetlosti

  Radno i mjerno područje

  veličina čestica: 0,3 nm - 10 µm, zeta potencijal: bez ograničenja

  Proizvođač

  Malvern Panalytical

  Ostale tehničke karakteristike

  Izvor svjetlosti: 632.8 nm crveni laser, 10 mW
  Veličina čestica: raspon mjerenja 0.3 nm – 10 μm
  Minimalni volumen uzorka: 3 μL
  3 kuta detekcije raspršenja: prednji 13°, bočni 90°, stražnji 173° → prikaz rezultata mjerenja pod pojedinačnim kutom i automatski prikaz mjerenja svih kuteva raspršenja kao jedinstveni rezultat (MADLS) – realna slika uzorka
  Zeta potencijal: raspon mjerenja: bez ograničenja; minimalni volumen: 20 μL
  Maksimalna provodnost uzorka: 260 mS/cm
  ZS Xplorer softver: Sustav kontrola kvalitete rezultata (adaptivna korelacija) i automatsko savjetovanje; kraća mjerenja, veći broj sunranova, skraćeno trajanje, relevantniji rezultat
  Određivanje koncentracije bez prethodne kalibracije
  Mogućnost prikaza ukupne koncentracije čestica i koncentracije čestica u pojedinoj raspodjeli pika
  Mogućnost temperiranja uzorka u rasponu od 0 do 120 oC
  Varijabilna pozicija mjerenja unutar kivete
  Horizontalni i vertikalni polarizatori – za anizotropne čestice (štapići, nanocjevčice...)

  Mrežna (URL) adresa s tehničkim karakteristikama

  https://www.malvernpanalytical.com/en/products/product-range/zetasizer-range/zetasizer-ultra

 • Slike
  Zetasizer Ultra (Malvern Panalytical)
  Zetasizer Ultra (Malvern Panalytical)
 • Linkovi

Natrag