Sustav za histomorfometriju OsteoMeasure (Šestar ID: 1903)

Sustav za histomorfometriju OsteoMeasure
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  OsteoMeasure

  Inventarni broj

  1887

  Opći opis

  Sustav za mjerenje elemenata histoloških preparata koštanog, ali i drugih tkiva, a sastoji se od fluorescentnog mikroskopa (AxioImager, Carl Zeiss) opremljenog CCD kamerom te programom za mjerenje i analizu (OsteoMeasure, Osteometrix).

  Uža područja primjene

  biomedicina, morfologija, histologija, koštana biologija

  Namjena instrumenta

  kvantifikacija elemenata koštanog tkiva na histološkim preparatima

  Popis usluga

  razvoj i optimizacija protokola mjerenja; izvođenje mjerenja

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Wellcome Trust

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Wellcome Trust Collaborative Research Initiative Grant Interactions Between Bone and the Immune System: A role for Fas-Mediated Apoptosis

  Kategorija

  srednja

  Vrsta instrumenta

  mikroskop opremljen sustavom za morfometriju

  Vrsta analize

  strukturna analiza

  Primjene

  mjerenje broja i obujma sastavnica koštanoga tkiva korištenjem histoloških preparata

  Ključne riječi

  morfometrija, kost, osteoblasti, osteoklasti

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  15

  Godina proizvodnje

  2002

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
  Šalata 3, Zagreb

  Zavod

  Zavod za anatomiju

  Laboratorij

  Laboratorij za histomorfometriju

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Šalata 11

  Krilo/Kat/Soba

  2 kat

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, znanstvena suradnja

  Znanstvena suradnja

  moguće samostalno korištenje

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Tržišna prilika

  Opis tržišne prilike

  Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu jedina je institucija u Zagrebu koja posjeduje ovaj sustav dostupan za istraživačke potrebe, a sustav se redovito koristi u različitim domaćim i stranim istraživačkim projektima. Zbog iskustva u primjeni sposobni smo ponuditi i ostvariti uspješne suradnje s drugim znanstvenim grupama u državi i regiji, pri čemu pomažemo pri razradi postupka mjerenja i analize ovisno o potrebama korisnika.

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Vedran Katavić

  Titula

  prof.dr. sc.

  E-mail

  vedran.katavic@mef.hr

  Telefon

  ++ 385 1 4566 826

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Nataša Kovačić

  Titula

  prof. dr. sc.

  E-mail

  natasa.kovacic@mef.hr

  Telefon

  ++385 1 4566 846

 • Karakteristike

  Princip rada i mjerna tehnika

  Sustav za histomorfometriju OsteoMeasure je specijaliziran sustav razvijen prema nomenklaturi Američkog društva za mineralizirana tkiva (ASBMR Standard Nomenclature), koji pomoću specifičnih mjerenih parametara automatski izračunava 341 statički i dinamički koštani parametar, i smatra se standardom za kvantitativnu procjenu stanja koštanog tkiva. Sustav se sastoji od fluorescentnog mikroskopa (AxioImager, Carl Zeiss) opremljenog CCD kamerom i odgovarajućim programskim paketom (OsteoMeasure, OsteoMetrics). U sustav se po potrebi mogu unositi dodatni parametri čime je omogućeno i mjerenje površine/volumena i broja različitih elemenata i u drugim tkivima osim koštanog.

  Proizvođač

  OsteoMetrics, Decatur, GA, USA; Carl Zeiss, Oberkochen, Germany

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  https://www.osteometrics.com/; https://www.micro-shop.zeiss.com/?l=en&p=us&f=e&i=10211

  Nabavna cijena

  420

  Procijenjena trenutna vrijednost opreme

  420

  Procijenjena vrijednost nabavke nove opreme istovjetnih karakteristika

  420 000 kn

  Vijek trajanja

  20 godina

  Mrežna (URL) adresa s tehničkim karakteristikama

  https://www.osteometrics.com/; https://www.micro-shop.zeiss.com/?l=en&p=us&f=e&i=10211

 • Slike
  OsteoMeasure
  OsteoMeasure

Natrag