Mreža ekstenzometara (Šestar ID: 1899)

Mreža ekstenzometara
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Ekstenzometar

  Inventarni broj

  104615, 104674, 104680, 104681, 104683, 104684, 104686; 104687, 104833, 104863, 104864, 104865, 104866

  Opći opis

  Ekstenzometri su uređaji za kontinuirano mjerenje relativnog pomaka između dviju točaka. U razdoblju od kraja 2011. do 2013. godine na Opservatoriju za praćenje klizišta Kostanjek instalirano je dvanaest žičanih ekstenzometara, od čega je šest ekstenzometara dugog raspona (do 70 m udaljenosti između dvije točke), dva su kratkog raspona (do 25 m udaljenosti), a četiri ekstenzometra su vertikalna (bušotinska ekstenzometra).
  Preciznost instaliranih ekstenzometara iznosi do 0,1 mm (Osasi, 2011). Površinski ekstenzometri su pričvršćeni na 4 metra visoke stupove, s armirano-betonskim temeljima dubine 1 metar. Ekstenzometri su invarnom žicom spojeni na drugi stup, također 4 metra visok, s armirano-betonskim temeljima dubine 1 metar. Izmjereni pomak je pomak između dva stupa. Neki od ekstenzometara nalaze se na istim stupovima kao i GNSS antene, kako bi se omogućila korelacija podataka prikupljenih različitim tipovima senzora. Četiri vertikalna ekstenzometra postavljena su u bušotini, a mjere pomak između dubine na kojoj je pričvršćena žica (obično ispod klizne plohe) i površine terena gdje je žica spojena na senzor. Dva vertikalna ekstenzometra na središnjoj mjernoj postaji su žicom spojena na dubinu od 70 m, u dva različita smjera, a dva ekstenzometra su žicom spojena na dubinu od 45 m, također u dva različita smjera. Podaci s vertikalnih ekstenzometara i dva površinska ekstenzometra se preko routera za bežični internet šalju na server na RGN fakultetu te se obrađuju i prikazuju softverom Osnet Observer. Preuzimanje podataka s preostalih ekstenzometra se vrši pomoću kontrolera.

  Uža područja primjene

  praćenje gibanja klizišta Kostanjek

  Namjena instrumenta

  smanjenja rizika za ljude koji žive na području klizišta Kostanjek, znanstvena istraživanja, edukacija

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.rgn.unizg.hr/hr/istrazivanje/2014-07-10-08-11-39/opservatorij-za-pracenje-klizista-kostanjek

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Donacija

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje posljedica klizanja i poplava u Hrvatskoj

  Ključne riječi

  ekstenzometar, prećenje, gibanje klizišta, rano upozoravanje

  Trenutno stanje instrumenta

  Funkcionalan, ali zastario

  Godina proizvodnje

  2012

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Pierottijeva 6, Zagreb

  Zavod

  Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo

  Laboratorij

  terenski laboratorij "Opservatorij za praćenje klizišta Kostanjek"

  Grad

  Zagreb

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, znanstvena suradnja

  Znanstvena suradnja

  moguće korištenje uz pomoć kvalificirane/zadužene osobe

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  da

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Snježana Mihalić Arbanas

  Titula

  redoviti profesor

  E-mail

  smihalic@rgn.hr

  Telefon

  015535765

  Faks

  014836064

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Martin Krkač

  Titula

  docent

  E-mail

  mkrkac@rgn.hr

  Telefon

  015535896

  Faks

  014836064

 • Karakteristike

  Model

  NET NetLG-501E

  Proizvođač

  OSASI Technos Inc.

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  http://www.osasi.co.jp/en/

  Nabavna cijena

  202800

 • Slike
  Osasi NetLG-501E ekstenzometri na čeličnom stupu.
  Osasi NetLG-501E ekstenzometri na čeličnom stupu.
  Karta senzorskih mreža na Opservatoriju za praćenje klizišta Kostanjek.
  Karta senzorskih mreža na Opservatoriju za praćenje klizišta Kostanjek.

Natrag