Mreža akcelerometara (Šestar ID: 1894)

Mreža akcelerometara
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Akcelerometar

  Inventarni broj

  G-9/1417 - G-9/1433

  Opći opis

  Na Opservatoriju za praćenje klizišta Kostanjek instalirana je mreža geofizičkih senzora koja obuhvaća sedam akcelerometara kojima se povremeno mjeri aktivnost klizišta. Klizište Kostanjek je najveće klizište u Republici Hrvatskoj, a nalazi se u zapadnom dijelu grada Zagreba, u gradskoj četvrti Podsused-Vrapče. Na klizištu su instalirani MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) akcelerometri koji mjere akceleraciju u smjeru tri međusobno okomite osi. Svrha ovih senzora je: (1) praćenje lokalnih mikro-potresa na području klizišta; (2) praćenje regionalne seizmičke aktivnosti; (3) praćenje svih nemira tla koji su povezani s aktivnošću klizišta, odnosno pokretanjem kliznog tijela; (4) mjerenje promjene nagiba tla.
  Svaki akcelerometar je spojen na tro-kanalni digitalni uređaj za zapisivanje podataka visoke preciznosti tipa Seismic Source DAQ3-3 3CH (seizmograf). Na svaki seizmograf je priključen zasebni GPS (engl. Global Postion System) uređaj radi određivanja točnog vremena i radi sinkronizacije podataka među senzorima. Uređaj omogućuje kontinuirano registriranje podataka, a frekvencija mjerenja akceleracije, odnosno seizmičkih signala je 125 Hz.
  Pet akcelerometra, odnosno seizmografa instaliranih u bušotinama, priključeno je na prijenosna računala, odnosno na Internet, te se podaci u realnom vremenu mogu prenositi na server na RGN fakultetu. Na preostale dvije lokacije podaci se preuzimaju preko USB memorijskog sticka. Tri akcelerometra na središnjoj mjernoj postaji te akcelerometri na zapadnom rubu klizišta i na pukotini u istočnom dijelu klizišta zajedno sa pripadajućim seizmografima se napajaju električnom energijom iz sustava javne rasvjete. Preostala dva akcelerometra sa seizmografima se napajaju električnom energijom iz baterija.

  Uža područja primjene

  akceleracija tla uslijed potresa/pomaka klizišta

  Namjena instrumenta

  smanjenja rizika za ljude koji žive na području klizišta Kostanjek, znanstvena istraživanja, edukacija

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.rgn.unizg.hr/hr/istrazivanje/2014-07-10-08-11-39/opservatorij-za-pracenje-klizista-kostanjek

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Donacija

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje posljedica klizanja i poplava u Hrvatskoj

  Ključne riječi

  akcelerometri, praćenje, gibanje klizišta, uzroci klizanja, rano upozoravanje

  Trenutno stanje instrumenta

  Dijelom funkcionalan

  Godina proizvodnje

  2012

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Pierottijeva 6, Zagreb

  Zavod

  Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo

  Laboratorij

  terenski laboratorij "Opservatorij za praćenje klizišta Kostanjek"

  Grad

  Zagreb

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici

  Broj istovrsnih instrumenata u ustanovi

  7

  Znanstvena suradnja

  moguće korištenje uz pomoć kvalificirane/zadužene osobe

  Je li instrument prenosiv

  da

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  da

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Snježana Mihalić Arbanas

  Titula

  redoviti profesor

  E-mail

  smihalic@rgn.hr

  Telefon

  015535765

  Faks

  014836064

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Martin Krkač

  Titula

  docent

  E-mail

  mkrkac@rgn.hr

  Telefon

  015535896

  Faks

  014836064

 • Karakteristike

  Model

  akcelerometar SF3000L, modificirani akcelerometar tipa SF1500S.A, akcelerograf DAQ3.3 3CH

  Proizvođač

  Colibrys (akcelerometri), Seismic Source (akcelerografi)

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  https://www.colibrys.com/, http://seismicsource.com/html/

  Nabavna cijena

  479000

 • Slike
  Akcelerometri SF3000L
  Akcelerometri SF3000L
  Modificirani akcelerometri SF1400S.A
  Modificirani akcelerometri SF1400S.A
  Akcelerografi DAQ3.3 3CH
  Akcelerografi DAQ3.3 3CH
  Karta senzorskih mreža na Opservatoriju za praćenje klizišta Kostanjek.
  Karta senzorskih mreža na Opservatoriju za praćenje klizišta Kostanjek.

Natrag