Tandem sustav LC-MS/MS (Šestar ID: 1888)

 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  UPLC-MS/MS

  Inventarni broj

  8170098

  Opći opis

  Vezani sustav tekućinske kromatografije visokog učinka-spektrometrija mase (HPLC-MS/MS)
  predstavlja sustav koji omogućuje odjeljivanje komponenata smjese i njihovu detekciju na temelju omjera
  mase i naboja (m/z) nabijenih čestica.
  Ovom analitičkom metodom moguća je kvalitativna analiza: snimanje spektra uzorka, određivanje
  molekulske mase spoja, analiza fragmentacije određenog molekulskog iona (product ion) te određivanje
  prekursora određenog fragmenta (prekursor ion).
  Također je moguća i kvantitativna analiza: koristeći standardne otopine analita i interni standard, MRM
  tehnikom izradi se kalibracijska krivulja na temelju koje se odredi koncentracija u uzorcima.

  Uža područja primjene

  Biološki aktivni spojevi

  Namjena instrumenta

  Kvalitativna i kvantitativna analiza

  Popis usluga

  Kvalitativna i kvantitativna analiza različitih vrsta uzoraka

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.pbf.unizg.hr/znanstveni_i_strucni_rad/katalog_opreme/centar_za_prehrambenu_tehnologiju_i_biotehnologiju_zadar/laboratorij_za_procese_susenja_i_pracenje_stabilnosti_bioloski_aktivnih_spojeva

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO), Europska komisija

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  "Višnja maraska (Prunus cerasus var. Marasca) kao sastojak funkcionalne hrane, EU i MZOS (IPA IIIC IPA2007/HR/16IPO/001-040302)

  Vrsta instrumenta

  vezani sustav tekućinski kromatograf i spektrometar masa

  Vrsta analize

  kromatografska separacija i spektroskopska analiza

  Primjene

  identifikacija i kvantifikacija kemijskih spojeva u uzorcima

  Ključne riječi

  LC-MS/MS

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  3

  Godina proizvodnje

  2010

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
  Pierottijeva ulica 6, Zagreb

  Zavod

  Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo

  Laboratorij

  Laboratorij za procese sušenja i praćenje stabilnosti biološki aktivnih spojeva

  Grad

  Zadar

  Ulica i broj

  Petra Kasandrića 3

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, znanstvena suradnja, servis uz naplatu za korisnike izvan sustava MZOS

  Popis ovlaštenih korisnika

  Sandra Pedisić
  Zdenka Pelaić
  Zoran Zorić

  Servis uz naplatu

  priprema i obrada uzorka, analiza uzorka, interpretacija dobivenih rezultata

  Znanstvena suradnja

  kvalificirana/zadužena osoba radi cjelovitu analizu (priprema, snimanje i interpretacija)

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Verica Dragović - Uzelac

  Titula

  prof. dr. sc.

  E-mail

  vdragov@pbf.hr

  Telefon

  +385 1 4605128

  Faks

  +385 1 4605072

  Mobitel

  +385 98 266668

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Zoran Zorić

  Titula

  doc. dr. sc.

  E-mail

  zzoric@pbf.hr

  Telefon

  +385 23 331 077

  Faks

  +385 23 331 089

  Mobitel

  + 385 91 301 5661

 • Karakteristike

  Model

  Agilent 1290 s QQQ 6430, DAD, FD, RI

  Proizvođač

  Agilent

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  https://www.agilent.co

  Nabavna cijena

  1.396

 • Slike
  Tandem sustav LC-MS/MS
  Tandem sustav LC-MS/MS
  Tandem sustav LC-MS/MS
  Tandem sustav LC-MS/MS
 • Dokumenti
 • Linkovi

Natrag