Laserski spektroskop LWIA-45-EP (LGR) (Šestar ID: 1883)

Laserski spektroskop LWIA-45-EP (LGR)
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Laserski spektroskop

  Opći opis

  Sadržaj stabilnih izotopa vode (kisika 18 i deuterija) određuje se pomoću laserske apsorpcijske spektroskopije (engl. Laser Absorption Spectroscopy – LAS). Pritom se koristi uređaj LWIA-45-EP od tvrtke „Los Gatos Research“ (LGR). Za pripremu, obradu i interpretaciju podataka koristi se informacijski sustav za upravljanje laboratorijskim podacima LIMS (engl. Laboratory information management system; Coplen & Wassenaar, 2015).

  Uža područja primjene

  Hidrogeološka istraživanja

  Namjena instrumenta

  Određivanje sadržaja stabilnih izotopa kisika i vodika u vodi

  Popis usluga

  sadržaj 2H/1H u uzorku vode; sadržaj 18O/16O u uzorku vode

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  https://www.rgn.unizg.hr/hr/istrazivanje/laboratoriji/spektroskopija

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  IAEA

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  TC projekt CRO7001 Isotope Investigation of the Groundwater-Surface Water Interaction at the Well Field Kosnica in the Area of the City of Zagreb

  Kategorija

  srednja

  Vrsta instrumenta

  laserski spektroskop

  Vrsta analize

  spektroskopska analiza

  Primjene

  određivanje sadržaja stabilnih izotopa u vodi

  Ključne riječi

  stabilni izotopi, voda

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Godina proizvodnje

  2017

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Pierottijeva 6, Zagreb

  Zavod

  Laboratorij za spektroskopiju

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Pierottijeva 6

  Krilo/Kat/Soba

  NS-03

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, znanstvena suradnja, servis uz naplatu za sve korisnike

  Broj istovrsnih instrumenata u ustanovi

  1

  Znanstvena suradnja

  kvalificirana/zadužena osoba radi cjelovitu analizu (priprema, snimanje i interpretacija)

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Jelena Parlov

  Titula

  Izvanredna profesorica

  E-mail

  jparlov@rgn.hr

  Telefon

  ++38515535767

 • Karakteristike

  Model

  LWIA-45-EP (LGR)

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  http://www.lgrinc.com/analyzers/overview.php?prodid=16&type=isotope

  Nabavna cijena

  420000

  Procijenjena trenutna vrijednost opreme

  420000

 • Slike
  Laserski spektroskop
  Laserski spektroskop

Natrag