VIS spektrofotometar Hach DR 3900 (Šestar ID: 1881)

VIS spektrofotometar Hach DR 3900
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Spektrofotometar

  Uža područja primjene

  Kemija, geokemija, hidrogeokemija

  Namjena instrumenta

  Analiza kemijskih parametara u tekućim uzorcima

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Matična ustanova

  Kategorija

  sitna

  Vrsta instrumenta

  spektrofotometar

  Vrsta analize

  spektrofotometrijska analiza

  Primjene

  koncentracija elementa u uzorku

  Ključne riječi

  VIS Spektrofotometar

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  2

  Godina proizvodnje

  2013

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Hrvatski geološki institut
  Ulica Milana Sachsa 2, Zagreb

  Zavod

  Zavod za mineralne sirovine

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Sachsova 2

  Krilo/Kat/Soba

  Suteren

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici

  Servis uz naplatu

  priprema i obrada uzorka, analiza uzorka, interpretacija dobivenih rezultata, prema raspoloživom cjeniku

  Znanstvena suradnja

  kvalificirana/zadužena osoba radi cjelovitu analizu (priprema, snimanje i interpretacija)

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Martina Šparica Miko

  Titula

  Mr. sc.

  E-mail

  mtsparica@hgi-cgs.hr

  Telefon

  +385 1 6160821

 • Karakteristike

  Model

  Hach Lange DR 3900

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  https://www.hach.com/dr3900-laboratory-vis-spectrophotometer-with-rfid-technology/product?id=7640439026

  Proizvođač

  Hach Lange

 • Slike
  UV VIS Spektrofotometar Hach Lange DR 3900
  UV VIS Spektrofotometar Hach Lange DR 3900

Natrag