Komora za izlaganje uzoraka ciklusima smrzavanja i odmrzavanja (Šestar ID: 1868)

 • Opći podaci o instrumentu

  Opći opis

  Uređajem se provodi cikličko izlaganje uzoraka smrzavanju i odmrzavanju. Primjenjuje se za procjenu otpornosti materijala na djelovanje smrzavanja i odmrzavanja sa soli za odmrzavanje ili
  bez soli.
  Uređaj zadovoljava zahtjeve normi HRS CEN/TS 12390-9 (Beton), HRN CEN/TR 15177 (Beton), HRN EN 1338 (Betonski blokovi za popločivanje), HRN EN 1339 (Betonske ploče za popločivanje) i HRN EN 1340 (Betonski rubnjaci).

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
  Fra Andrije Kačića Miošića 26, Zagreb

  Zavod

  Zavod za materijale

  Laboratorij

  Laboratorij za materijale

 • Uvjeti korištenja

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Ivan Gabrijel

  Titula

  Izv. prof. dr. sc.

  E-mail

  gabrijel@grad.hr

  Telefon

  +385 1 4639 440

 • Karakteristike

  Model

  KGM 502

  Radno i mjerno područje

  Temperaturni raspon: -30 °C do +30 °C

  Proizvođač

  LT d. o. o.

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  http://www.ltdoo.si

  Ostale tehničke karakteristike

  Zapremnina komore: 500 l

 • Slike
  Komora LT KGM 502
  Komora LT KGM 502

Natrag