Triaksijalni uređaj za utvrđivanje mehaničkih parametara MBO otpada (Šestar ID: 1867)

Triaksijalni uređaj za utvrđivanje mehaničkih parametara MBO otpada
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Triaksijalni uređaj - GDSTAS

  Inventarni broj

  5026

  Opći opis

  Uređaj se sastoji od ćelije za troosno smicanje uzorka promjera 100 mm, LVDT-a za mjerenje radijalne deformacije, 3 uređaja za precizno nanošenje/regulaciju pritisaka i mjerenje volumena, hidrauličke računalno upravljane preše za nanošenje sile do 50 kN, mjerila pomaka i mjerila sile, dvije ćelije za rad s kontaminiranim uzorcima (Toxic Interface Unit), sustava za bilježenje podataka i pripadajućeg programskog rješenja za automatizirano vođenje pokusa. Preša može primati ćelije za uzorke promjera od 38 do 150 mm. Za potrebe utvrđivanja modula posmika Gmax pri malim deformacijama na raspolaganju stoje bender elementi.

  Nabava instrumenta započeta je 2006. godine i do 2018. godine je u više navrata nadograđivan. Posljednja nadogradnja je izvršena 2018. godine kada je nadograđen u triaksijalni uređaj u sklopu HRZZ projekta "Ispitivanje i modeliranje mehaničkog ponašanja bioosušenog otpada kao preduvjet energetske oporabe", a vrijednost posljednje nabave je iznosila 197.600,22 HRK

  Uža područja primjene

  geotehnika, mehanika otpada

  Namjena instrumenta

  Utvrđivanje posmične čvrstoće MBO otpada

  Popis usluga

  CD, CU i UU pokus, pokus vodopropusnosti, različiti tragovi naprezanja, B-parametar, konstantni prirast brzine - CRL, konstantni prirast deformacije - CRS, Ko, modul posmika Gmax (S i P valovi)

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  wte.gfv.hr

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO), Matična ustanova, Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ), Sveučilišna potpora

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Projekt Hrvatske zaklade za znanost - Ispitivanje i modeliranje mehaničkog ponašanja bioosušenog otpada kao preduvjet energetske oporabe

  Kategorija

  srednja

  Vrsta instrumenta

  triaksijalni uređaj

  Vrsta analize

  posmična čvrstoća

  Primjene

  inženjerstvo okoliša

  Ključne riječi

  CD, CU i UU pokus, pokus vodopropusnosti, različiti tragovi naprezanja, B-parametar, konstantni prirast brzine - CRL, konstantni prirast deformacije - CRS, Ko, modul posmika Gmax (S i P valovi)

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Godina proizvodnje

  2006

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Geotehnički fakultet
  Hallerova aleja 7, Varaždin

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, znanstvena suradnja, servis uz naplatu za sve korisnike

  Upute za korisnike

  Na upit.

  Cjenik korištenja

  Na upit.

  Popis ovlaštenih korisnika

  - izv.prof.dr.sc. Igor Petrović

  - voditelj laboratorija za geotehniku

  - voditelj laboratorija za inženjerstvo okoliša

  Termini tečajeva za korisnike

  Na upit.

  Broj istovrsnih instrumenata u ustanovi

  1

  Servis uz naplatu

  priprema i obrada uzorka, analiza uzorka, interpretacija dobivenih rezultata

  Znanstvena suradnja

  moguće korištenje uz pomoć kvalificirane/zadužene osobe

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Tržišna prilika

  Opis tržišne prilike

  Laboratorijska ispitivanja u geotehnici i mehanici otpada.

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Igor Petrović

  Titula

  Izvanredni profesor

  E-mail

  igor.petrovic@gfv.hr

  Telefon

  +38542408919

  Mobitel

  +385914089010

 • Karakteristike

  Model

  GDSTAS + GDSCTS

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  https://www.gdsinstruments.com/__assets__/Products/00012/GDSTAS_Datasheet-(2).pdf

  Princip rada i mjerna tehnika

  Standardi:

  • ASTM D-4767, ASTM D-5084, ASTM D-2850, ASTM D-2850-03a, ASTM D-7181

  • AS 1289.6.4.1, AS 1289.6.4.2, AS 1289.6.6.1

  • BS 1377-6, BS 1377-7, BS 1377-8

  • CEN ISO/TS 17892-8, CEN ISO/TS 17892-9, CEN ISO/TS 17892-11

  • JGS 0412, JGS 0521, JGS 0522, JGS 0523, JGS 0524

  Radno i mjerno područje

  Vidi rubriku "detaljne tehničke karakteristike".

  Proizvođač

  GDSInstruments

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  https://www.gdsinstruments.com/

  Nabavna cijena

  538380

  Procijenjena trenutna vrijednost opreme

  228397

  Procijenjena vrijednost nabavke nove opreme istovjetnih karakteristika

  538380

  Vijek trajanja

  do 2023.

  Detaljne tehničke karakteristike

  Veličina uzorka promjera 100 mm
  Brzina: od 0.00001 do 99.99999 mm/min
  Maksimalna sila kompresije: 50 kN
  Hod ploče: 100 mm

  Mrežna (URL) adresa s tehničkim karakteristikama

  https://www.gdsinstruments.com/__assets__/Products/00012/GDSTAS_Datasheet-(2).pdf

  Popratna i dodatna oprema

  Rowe & Barden konsolidacijska ćelija

  https://www.gdsinstruments.com/gds-products/gds-consolidation-testing-system-rowe-and-barden-type

 • Slike
  Triaksijalna ćelija i uređaj za nanošenje sile smicanja
  Triaksijalna ćelija i uređaj za nanošenje sile smicanja
  Rowe & Barden konsolidacijska ćelija
  Rowe & Barden konsolidacijska ćelija
  Napredni i standardni kontroler tlaka/volumena za rad s triaksijalnom ćelijom
  Napredni i standardni kontroler tlaka/volumena za rad s triaksijalnom ćelijom
  Toksična ćelija
  Toksična ćelija
 • Linkovi

Natrag