Sustav za in vivo snimanje bioluminiscencije i fluorescencije IVIS Spectrum (Šestar ID: 1866)

Sustav za in vivo snimanje bioluminiscencije i fluorescencije IVIS Spectrum
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  IVIS Spectrum

  Inventarni broj

  28884

  Opći opis

  Optički sustav za snimanje bioluminiscencije IVIS Spectrum, proizvođača Perkin Elmer (SAD), koristi vrlo osjetljivu kameru, s čipom hlađenim na -85 °C, za hvatanje fotona koji nastaju u stanicama koje sadrže gen krijesnice, a nakon nakon ubrizgavanja enzima luciferina (genetski modificirani sojevi miševa i sl.). Osim bioluminiscencije, zahvaljujući konstrukciji s 10 pobudnih i 18 emisijskih filtera, uređaj omogućuje i snimanje fluorescencije i to u vidljivom te bliskom infracrvenom spektru. Upravljački softver opremljen je modulima za 3D rekonstrukciju izvora svjetlosti, čime je omogućena prostorna lokalizacija biokemijskih procesa u promatranom organizmu.

  Uža područja primjene

  medicina, neuroznanost, ortopedija

  Namjena instrumenta

  in vivo snimanja bioluminiscencije (BL) i fluorescencije (FL) malih laboratorijskih životinja i staničnih kultura

  Popis usluga

  razvoj i optimizacija protokola BL/FL snimanja; izvođenje BL/FL snimanja po protokolu; analiza i statistička obrada snimaka

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://mef.unizg.hr/znanost/istrazivanje/laboratoriji/glowlab-laboratorij-regenerativnu-neuroznanost

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Europska komisija

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  EU FP7 RegPot "GlowBrain"

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  in vivo optički snimač fluorescencije i bioluminiscencije

  Vrsta analize

  eksperimentalna analiza

  Primjene

  vizualizacija

  Ključne riječi

  optičko snimanje, in vivo, bioluminiscencija, fluorescencija, životinje, miš

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  15

  Godina proizvodnje

  2013

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
  Šalata 3, Zagreb

  Zavod

  Hrvatski institut za istraživanje mozga

  Laboratorij

  Laboratorij za regenerativnu neuroznanost - GlowLab

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Šalata 11

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, znanstvena suradnja, servis uz naplatu za sve korisnike

  Upute za korisnike

  glowbrain.hiim.hr/images/Glowbrain_graphics/general_info/GlowLab_ScanRequestForm-HR.zip

  Cjenik korištenja

  http://glowbrain.hiim.hr/images/Glowbrain_graphics/general_info/GlowLabPriceList.pdf

  Popis ovlaštenih korisnika

  dr.sc. Siniša Škokić
  doc.dr.sc. Marina Radmilović
  dr.sc. Dunja Gorup

  Broj istovrsnih instrumenata u ustanovi

  1

  Servis uz naplatu

  priprema i obrada uzorka, analiza uzorka, interpretacija dobivenih rezultata, prema raspoloživom cjeniku

  Znanstvena suradnja

  moguće korištenje uz pomoć kvalificirane/zadužene osobe

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Tržišna prilika

  Opis tržišne prilike

  Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu jedina je institucija u Hrvastkoj koja posjeduje ovu vrstu optičkog uređaja za in vivo snimanje bioluminiscencije na laboratorijskim životinjama. Također je jedina institucija s odgovarajućim sojevima genetski modificiranih miševa koji eksprimiraju bioluminiscenciju prilikom upale u tkivu. Zbog navedenog, u mogućnosti smo ponuditi uslugu tipa "ključ u ruke" drugim znanstvenim grupama u državi i regiji, gdje se uvjeti pokusa dogovaraju s klijentom, a samo snimanje provodi se u potpunosti nezavisno, unutar Medicinskog fakulteta.

  Opis usluge

  Priprema, podešavanje, optimizacija i provođenje protokola snimanja bioluminiscencije i fluorescencije te analiza rezultata po dogovoru s klijentima. Suradnja se može ostvariti kroz zajedničke projekte ili kao usluga.

  Status intelektualnog vlasništva

  po dogovoru s klijentom/partnerom

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Siniša Škokić

  Titula

  dr.sc.

  E-mail

  glowlab@hiim.hr

  Telefon

  01/459-0081

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Srećko Gajović

  Titula

  prof. dr. sc.

  E-mail

  glowlab@hiim.hr

  Telefon

  01/459-0080

 • Karakteristike

  Model

  IVIS Spectrum

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  http://www.perkinelmer.com/product/ivis-spectrum-imaging-system-120v-124262

  Princip rada i mjerna tehnika

  Uređaj za snimanje bioluminiscencije IVIS Spectrum (Perkin Elmer, SAD) koristi vrlo osjetljivu kameru za hvatanje fotona koji nastaju u samim stanicama koje sadrže gen krijesnice, a nakon nakon ubrizgavanja enzima luciferina. Životinja (miš) se uspava i poliježe u tamnu komoru na grijanu podlogu te se snima po protokolu uz trajni dovod anestetika izoflurana. Radi postizanja maksimalne osjetljivosti, čip kamere hladi se na -85 °C. Osim bioluminiscencije, zahvaljujući konstrukciji s 10 pobudnih i 18 emisijskih filtera, uređaj omogućuje i snimanje fluorescencije i to u čitavom vidljivom te u infracrvenom spektru.

  Radno i mjerno područje

  480-780 nm, 18 emisijskih filtera

  Proizvođač

  Perkin Elmer (SAD)

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  http://www.perkinelmer.com

  Nabavna cijena

  2573140

  Procijenjena trenutna vrijednost opreme

  2000000

  Procijenjena vrijednost nabavke nove opreme istovjetnih karakteristika

  3000000

  Vijek trajanja

  15 godina

  Ostale tehničke karakteristike

  kapacitet do 5 životinja istovremeno
  mogućnost dekonvolucije spektara dvaju nezavisnih signala

  Mrežna (URL) adresa s tehničkim karakteristikama

  http://www.perkinelmer.com/product/ivis-spectrum-imaging-system-120v-124262

  Popratna i dodatna oprema

  sustav anestezije Izofluranom XGI-8
  kalibracijski fantom za bioluminiscenciju

 • Slike
  IVIS Spectrum i sustav za anesteziju
  IVIS Spectrum i sustav za anesteziju
  Kontrolna soba za IVIS Spectrum
  Kontrolna soba za IVIS Spectrum
 • Dokumenti
 • Linkovi

Natrag