Mreža GNSS prijemnik/antena (Šestar ID: 1863)

Mreža GNSS prijemnik/antena
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  GNSS

  Inventarni broj

  104818, 104822, 104826, 104830, 104837, 104841, 104845, 104849, 104875, 104879, 104883, 104887, 104891, 104895, 104676

  Opći opis

  GNSS (Global Navigation Satellite System) predstavlja sustav satelita i zemaljskih stanica koji služi za precizno pozicioniranje na površini Zemlje. Zemaljske stanice koje se sastoje od antena i prijemnika primaju satelitske signale te na temelju razlike u vremenu odašiljanja i primanja signala određuju udaljenost satelita. Na temelju određenih udaljenosti te položaja satelita prijemnici precizno računaju poziciju na Zemlji.

  Na Opservatoriju za praćenje klizišta Kostanjek instalirana je mreža od 15 GNSS stanica, od kojih se 14 nalazi unutar granica klizišta, a jedna izvan klizišta. Klizište Kostanjek je najveće klizište u Republici Hrvatskoj, a nalazi se u zapanom dijelu grada Zagreba, u gradskoj četvrti Podsused-Vrapče. GNSS prijemnici prikupljaju neobrađene podatke o položaju GNSS antena i šalju ih bežičnom vezom u realnom vremenu u centar podataka na RGN fakultetu.

  Uža područja primjene

  praćenje gibanja klizišta Kostanjek

  Namjena instrumenta

  smanjenja rizika za ljude koji žive na području klizišta Kostanjek, znanstvena istraživanja, edukacija

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.rgn.unizg.hr/hr/istrazivanje/2014-07-10-08-11-39/opservatorij-za-pracenje-klizista-kostanjek

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Donacija

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje posljedica klizanja i poplava u Hrvatskoj

  Kategorija

  kapitalna

  Ključne riječi

  GNSS, prećenje, gibanje klizišta, rano upozoravanje

  Trenutno stanje instrumenta

  Funkcionalan, ali zastario

  Godina proizvodnje

  2012

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Pierottijeva 6, Zagreb

  Zavod

  Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo

  Laboratorij

  terenski laboratorij "Opservatorij za praćenje klizišta Kostanjek"

  Grad

  Zagreb

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici

  Broj istovrsnih instrumenata u ustanovi

  15

  Znanstvena suradnja

  moguće korištenje uz pomoć kvalificirane/zadužene osobe

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  da

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Snježana Mihalić Arbanas

  Titula

  redoviti profesor

  E-mail

  mkrkac@rgn.hr

  Telefon

  015535765

  Faks

  014836064

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Martin Krkač

  Titula

  docent

  E-mail

  mkrkac@rgn.hr

  Telefon

  015535896

  Faks

  014836064

 • Karakteristike

  Model

  Dvofrekventni prijemnik tipa NetR9 TI-2 GNSS sa Zephyr Geodetic 2 GNSS antenom

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  https://www.trimble.com/infrastructure/trimble-netr9.aspx

  Princip rada i mjerna tehnika

  Vrste podataka koji se dobivaju mjerenjem GNSS prijemnicama na klizištu Kostanjek su: (1) neobrađeni podaci za svaku sekundu; (2) srednja vrijednost neobrađenih podataka za razdoblje od posljednjih 30 minuta; (3) srednja vrijednost neobrađenih podataka za razdoblje od posljednja 2 sata; (4) postprocesirani podaci za razdoblje od jednog sata; te (5) postprocesirani podaci za razdoblje od 24 sata.

  Proizvođač

  Trimble

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  https://www.trimble.com/

  Nabavna cijena

  1450000

  Ostale tehničke karakteristike

  GNSS prijemnici, prema specifikacijama proizvođača, ali i prema analizama rezultata mjerenja, prikupljaju podatke o apsolutnim položajima GNSS antena s preciznošću od 3 mm+0.1 ppm RMS u horizontalnoj ravnini i 4 mm+0.4 ppm RMS u vertikali.

  Popratna i dodatna oprema

  GNSS antene su instalirane na četiri metra visoke stupove koji su pričvršćeni na armirano-betonske temelje ukopane jedan metar u tlo. Prijemnici, s pratećom opremom (termostat, grijač, ventilator, higrmetar, pomoćno napajanje i router), se nalaze u metalnom ormariću uz dno stupa.

 • Slike
  Jedna od 15 GNSS stanica instalirnaih na Opservatoriju za praćenje klizišta Kostanjek
  Jedna od 15 GNSS stanica instalirnaih na Opservatoriju za praćenje klizišta Kostanjek
  Karta senzorskih mreža na Opservatoriju za praćenje klizišta Kostanjek.
  Karta senzorskih mreža na Opservatoriju za praćenje klizišta Kostanjek.
 • Linkovi

Natrag