GDOES (Šestar ID: 1855)

GDOES
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Spektrometar GDS850A

  Inventarni broj

  27241

  Opći opis

  Uređaj za kvantitativnu i kvalitativnu kemijsku analizu legura i prevlaka.

  Uža područja primjene

  Analitička kemija

  Namjena instrumenta

  Analiza kemijskog sastava

  Popis usluga

  Analza legura i prevlaka

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  www. fsb.unizg.hr

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO)

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Istraživanje strukture i svojstava tehničke keramike i keramičkih prevlaka

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  spektrofotometar

  Vrsta analize

  elementna analiza

  Primjene

  koncentracija elementa u uzorku

  Ključne riječi

  analiza, legure, prevlake

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Dijelom funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  30

  Godina proizvodnje

  2007

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Ivana Lučića 5, Zagreb

  Zavod

  Zavod za materijale

  Laboratorij

  Laboratorij za analizu metala

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Ivana Lučića 1

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, znanstvena suradnja

  Znanstvena suradnja

  kvalificirana/zadužena osoba radi cjelovitu analizu (priprema, snimanje i interpretacija)

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Lidija Ćurković

  Titula

  Prof. dr. sc.

  E-mail

  lidija.curkovic@fsb.hr

  Telefon

  0161681313

  Faks

  +385 1 6156940

  Mobitel

  0916168113

 • Karakteristike

  Model

  GDS 850A

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  https://www.leco.com

  Princip rada i mjerna tehnika

  Optička emisijska spektrometrija s tinjajućim izbojem

  Proizvođač

  Leco

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  https://www.leco.com

  Nabavna cijena

  600

  Procijenjena trenutna vrijednost opreme

  450

  Procijenjena vrijednost nabavke nove opreme istovjetnih karakteristika

  700.000,00

  Vijek trajanja

  20 godina

 • Slike
  GDS 850A, Leco
  GDS 850A, Leco
  GDS 850A, Leco
  GDS 850A, Leco

Natrag