Optička litografija u uvjetima čiste sobe (Šestar ID: 1845)

Optička litografija u uvjetima čiste sobe
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Optička litografija

  Inventarni broj

  uređaj za poravnavanje maski: Sveučilište u Splitu 2827; čista soba: Sveučilište u Splitu S3437

  Opći opis

  Sustav sačinjavaju sljedeći uređaji: uređaj za poravnavanje maski ('mask aligner') austrijskog proizvođača EVGroup, model EVG610 koji je smješten na antivibracijskom stolu, rotator za nanošenje fotorezista brzom rotacijom uzorka ('spin coater') proizvođača Sawatec, model SW-180, digestora Captair 391 Smart proizvođača Erlab te grijaće ploče.
  Sve je smješteno u čistoj sobi sa žutim svjetlom površine oko 13 m2, kojega je proizvela i instalirala hrvatska tvrtka Klimaoprema.

  Uža područja primjene

  fizika kondenzirane materije; biofizika; mikroelektronika; fizikalna kemija

  Namjena instrumenta

  mikrostrukturiranje tankih filmova

  Popis usluga

  mikrostrukturiranje tankih filmova

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO), Europska komisija, HAMAG-BICRO, Županija Splitsko-dalmatinska

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Jačanje kapaciteta za primjenu i transfer tehnologije mikro-elektromehaničkih sustava na Sveučilištu u Splitu (MEMSplit)

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  uređaj za pripremu uzoraka

  Ključne riječi

  optička litografija; mikrostrukturiranje

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  10

  Godina proizvodnje

  2015

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  Teslina 12, Split

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, znanstvena suradnja

  Znanstvena suradnja

  moguće korištenje uz pomoć kvalificirane/zadužene osobe

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Ante Bilušić

  Titula

  prof. dr. sc.

  E-mail

  bilusic@pmfst.hr

  Telefon

  021 619 295

  Faks

  021 619 227

  Mobitel

  098 511 370

 • Karakteristike

  Model

  uređaj za poravanavanje maski: EVG 610; rotator: SW-180; digestor: Captair 391 Smart; čista soba: Klimaoprema

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  uređaj za poravanavanje maski: https://www.evgroup.com/en/products/lithography/photolithography/mask_aligners/evg610maskalignment/; rotator: http://sawatec.com/en/products/; digestor: https://www.erlab.com/upload/image/_download/01_ductless_fume_hood/391/

  Princip rada i mjerna tehnika

  Definiranje mikrostruktura na tankom filmu preslikavanjem odgovarajućih struktura s fotolitografske maske.
  Postupak podrazumijeva nanošenje odgovarajućeg fotorezista na film rotatorom, njegovo zagrijavanje na grijaćoj ploči, osvjetljavanjem ultraljubičastim svjetlom preko fotolitografske maske na uređaju za poravanavanje maski, razvijanje osvijetljenog fotorezista te kemijsko jetkanje.

  Radno i mjerno područje

  Najmanje strukture do 1 mikrometar

  Proizvođač

  uređaj za poravanavanje maski: EVGroup; rotator: Sawatec; digestor: Erlab; čista soba: Klimaoprema

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  uređaj za poravanavanje maski: https://www.evgroup.com/; rotator: http://sawatec.com/; digestor: https://www.erlab.com/; čista soba: www.klimaoprema.hr

  Nabavna cijena

  1699300

  Procijenjena trenutna vrijednost opreme

  1650000

  Vijek trajanja

  najmanje 15 godina

 • Slike
  Sustav za optičku litografiju
  Sustav za optičku litografiju
  Čista soba
  Čista soba

Natrag