Mreža oceanografsko-meteoroloških postaja (Šestar ID: 1837)

Mreža oceanografsko-meteoroloških postaja
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Mreža postaja

  Inventarni broj

  09244/0-5; 09236/0-1; 09266; 09273/0-1; 09281/0-1; 09288; 09291; 09296; 09313; 01727/0-2; 09279; 09282; 09283; 09289; 09225; 09199; 09235/0-2

  Opći opis

  Mreža oceanografsko-meteoroloških postaja sastoji se od niza instrumenata organiziranih u mjerni sustav lociran na srednjem Jadranu. U sklopu mreže nalaze se: (1) četiri mareografske postaje, odnosno postaje za mjerenje razine mora (Split, Stari Grad na otoku Hvaru, Vela Luka na otoku Korčuli, Sobra na otoku Mljetu); (2) devet mikrobarografskih postaja, odnosno postaja za mjerenje tlaka zraka (Ražanj na otoku Braču, Vrboska na otoku Hvaru, Vis na otoku Visu, Vela Luka na otoku Korčuli, Palagruža, Svetac, te tri postaje u Italiji: Ancona, Ortona, Vieste), (3) tri kompletne meteorološke postaje (Split, Stari Grad na otoku Hvaru, Vela Luka na otoku Korčuli); (4) jedan instrument za mjerenje pridnenog tlaka koji se, po potrebi, postavlja na znanstveno relevantno područje. Pomno odabrane lokacije postaja omogućuju: (1) praćenje meteoroloških tsunamija i (2) olujnih uspora na srednjem Jadranu; (3) praćenje promjena razine mora uzrokovanih dugotrajnim procesima (dekadske promjene, klimatske promjene).

  Uža područja primjene

  Oceanografija, geoznanosti, prirodne katastrofe, meteorologija

  Namjena instrumenta

  Mreža oceanografsko-meteoroloških postaja uspostavljena je s ciljem praćenja razine mora i razumijevanja procesa koji dovode do promjene razine mora. Praćenje razine mora ukljućuje praćenje dugotrajnih promjena i ekstremnih događaja.

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  Podaci: http://faust.izor.hr/autodatapub/postaje2

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  MESSI (UKF no. 25/15), POZOR (FZOEU), MZOS (001-0013077-1122)

  Kategorija

  srednja

  Vrsta instrumenta

  mareografska postaja; meteorološka postaja

  Vrsta analize

  mjerenje razine mora i meteoroloških varijabli

  Primjene

  praćenje poplava, tsunamija i meteotsunamija, praćenje klimatskih promjena

  Ključne riječi

  mareograf, mikrobarograf, meteorološka postaja, olujni uspor, tsunami, meteotsunami, porast razine mora

  Samostalan/Vezan

  Vezan u eksperimentalnu liniju

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  200

  Godina proizvodnje

  2008

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut za oceanografiju i ribarstvo
  Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split

  Laboratorij

  Laboratorij za fiziku mora

  Grad

  Split

  Ulica i broj

  Šetalište I. Meštrovića 63

  Krilo/Kat/Soba

  Instrumenti su na lokacijama

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  servis bez naplate za sve korisnike

  Upute za korisnike

  Podaci sustava se mogu pregledati na http://faust.izor.hr/autodatapub/postaje2; te su javno dostupni, nakon registracije, na: http://faust.izor.hr/autodatapub/mjesustdohvatpod?jezik=eng

  Znanstvena suradnja

  moguće samostalno korištenje

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  da

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Jadranka Šepić

  Titula

  dr. sc.

  E-mail

  sepic@izor.hr

  Telefon

  021408048

  Faks

  021358650

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Hrvoje Mihanović

  Titula

  dr. sc.

  E-mail

  mihanovic@izor.hr

  Telefon

  021408016

  Faks

  021358650

 • Karakteristike

  Model

  Mareografske postaje: OTT RLS; mikrobarografske postaje: PTB330; meteorološke postaje: GILL GMX 500; industrijska računala: MOXA W325A-LX, i drugi elektroničko-mehanički dijelovi za instalaciju postaja (nosaći, baterije, solari, ...)

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  Mareografi: https://www.ott.com/; mikrobarografi: https://www.vaisala.com/en/products/; meteorološke postaje: http://gillinstruments.com/products/anemometer/

  Nabavna cijena

  500000

  Procijenjena trenutna vrijednost opreme

  420000

  Procijenjena vrijednost nabavke nove opreme istovjetnih karakteristika

  500000

  Vijek trajanja

  10 godina

 • Slike
  Instalacija postaje na Palagruži
  Instalacija postaje na Palagruži
  Instalacija postaje u Veloj Luci
  Instalacija postaje u Veloj Luci
  Postaja Stari Grad
  Postaja Stari Grad
  Postaja Mljet
  Postaja Mljet
  Mreža postaja
  Mreža postaja
 • Dokumenti
 • Linkovi

Natrag