Istraživačka brodica Triton (Šestar ID: 1830)Autoriziran

 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Istraživačka brodica

  Opći opis

  Brza radna brodica izrađena od ojačanog poliestera duljine 9 m.
  2x250 KS. Brzina do 30 čvorova. Akcioni radijus 250 NM. 6 osoba.
  Dvije dizalice za dizanje oceanografske opreme do 150 kg.
  Dizel generator 6,5 kW.

  Uža područja primjene

  Istraživački rad u međunarodnim vodama Jadrana

  Namjena instrumenta

  Plovidba morem i uzorkovanje u međunarodnim vodama Jadrana

  Popis usluga

  Istraživačke aktivnosti. Prijevoz opreme, tereta i putnika morem.

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  IRB CIM Rovinj

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Matična ustanova

  Kategorija

  srednja

  Vrsta instrumenta

  čamac

  Ključne riječi

  Istraživački rad na moru.

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Dijelom funkcionalan

  Godina proizvodnje

  2002

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, servis uz naplatu za sve korisnike

  Servis uz naplatu

  priprema i obrada uzorka

  Znanstvena suradnja

  moguće korištenje uz pomoć kvalificirane/zadužene osobe

  Je li instrument prenosiv

  da

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Tržišna prilika

  Opis tržišne prilike

  Brzi prijevoz morem u međunarodnim vodama Jadrana. Istraživačka oprema, teret i osoblje. Participiranje prema korisnicima u istraživačkim aktivnostima, ribolovu i ronilačkim aktivnostima.

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Rudolf Marić

  Titula

  dipl.ing.

  E-mail

  rmaric@irb.hr

  Telefon

  0992304746

 • Karakteristike

  Procijenjena trenutna vrijednost opreme

  500000

  Vijek trajanja

  30 godina

Natrag