Tvrdomjer - HV, HRC, HB (Šestar ID: 1756)

Tvrdomjer - HV, HRC, HB
 • Opći podaci o instrumentu

  Opći opis

  Tvrdomjer za mjerenje tvrdoće metalnih materijala prema metodama: Brinell (HB), Rockwell (HRC) i Vickers (HV)

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Ivana Lučića 5, Zagreb

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Saša Kovačić

  E-mail

  sasa.kovacic@fsb.hr

 • Karakteristike

  Mrežna (URL) adresa s tehničkim karakteristikama

  https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=141&id=4381

 • Slike
  Mikrotvrdomjer Wilson Wolpert Tukon 2100B
  Mikrotvrdomjer Wilson Wolpert Tukon 2100B
  Tvrdomjer za metodu Vickers HV5 - HV120
  Tvrdomjer za metodu Vickers HV5 - HV120
  Tvrdomjer za mjerenje tvrdoće prema HRC (Rockwell)
  Tvrdomjer za mjerenje tvrdoće prema HRC (Rockwell)
  Tvrdomjer za mjerenje tvrdoće prema Brinell-u
  Tvrdomjer za mjerenje tvrdoće prema Brinell-u

Natrag