Shape Matrix 3D (Šestar ID: 1724)

Shape Matrix 3D
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Shape Matrix 3D

  Inventarni broj

  5392

  Opći opis

  Beskontaktna metoda mjerenja za koju je razvijen programski paket i oprema pod nazivom ShapeMetriX3D (3G Software & Measurement GmbH; 2007) bazira se na snimanju stereo-parova i tehnologiji 3D vizualizacije.

  Uža područja primjene

  Inženjerskogeološka i geotehnička istraživanja.

  Namjena instrumenta

  Snimanje geometrijskih značajki diskontinuiteta u stijenskim masama.

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Matična ustanova

  Kategorija

  sitna

  Ključne riječi

  Shape Matrix 3D, geometrijske značajke, stijenska masa

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Hrvatski geološki institut
  Ulica Milana Sachsa 2, Zagreb

  Zavod

  Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

  Krilo/Kat/Soba

  soba 43

 • Uvjeti korištenja

  Broj istovrsnih instrumenata u ustanovi

  1

  Je li instrument prenosiv

  da

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Dražen Navratil

  Titula

  Dr. sc.

  E-mail

  drazen.navratil@hgi-cgs.hr

  Telefon

  +38516160796

 • Karakteristike

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  http://3gsm.at/produkte/shape-metrix/

  Princip rada i mjerna tehnika

  Sustav ShapeMetriX3D može odrediti geometrijske parametre iz 3D snimaka. Korištenje ShapeMetriX3D softvera odnosno komponente JMX Analyst omogućuje interaktivni pregled 3D snimki i procjene odgovarajućih parametara.
  Geometrijska i geotehničkih mjerenja:
  • dužina (udaljenosti, razmaci) u metrima
  • površina u kvadratnim metrima (m2)
  • položaj i orijentacija površina diskontinuiteta ili cijelih površina u stijenama (kut i smjer nagiba)
  • položaj i orijentacija tragova diskontinuiteta ili geoloških slojeva (kut i smjer nagiba)
  Izvedeni parametri:
  • Razmak diskontinuiteta
  • Razmak diskontinuiteta duž definirane linije snimanja.
  • Učestalost diskontinuiteta po dužnom metru
  • Prostorno variranje seta diskontinuiteta
  • Volumen u kubnim metrima (m3)

  Proizvođač

  3G Software & Measurement GmbH

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  http://3gsm.at/

  Nabavna cijena

  135944.41

  Ostale tehničke karakteristike

  Sustav snimanja:
  • Nikon D90, 12.3 Megapixel SLR kamera
  • Reperna letva, kalibracijska ploča
  Posebni dodatci:
  • dodatni objektivi i softverske opcije
  • stativ (za korištenje u podzemlju)
  Kalibracija:
  • kamera je kalibrirana po isporuci – status
  kalibracije može se provjeriti bilo kada koristeći
  kalibracijusku ploču i kalibracijski softver
  Georeferenciranje:
  • zahtjeva najmanje 3 kontrolne točke (točke sa
  snimljenim koordinatama) u području snimanja
  3D rekonstrukcija:
  • koristeći SMX Reconstructor softver
  Rezultati:
  • vertikalno referencirane, 3D slike u metričkom
  sustavu u lokalnom ili referenciranim
  koordinatama
  Točnost:
  • cm raspon za uobičajenu upotrebu; manji raspon za primjenu na manjim udaljenostima
  Prebacivanje podataka:
  • Geometrija izravno u CAD (DXF)
  • Podatci mjerenja direktno u MS Excel (CSV)
  • Slike 3D snimki (JPG)

 • Slike
  Shape Matrix 3D - Odron na portalu južne cijevi tunela u kanjonu Celevecke rijeke blizu Demir Kapije
  Shape Matrix 3D - Odron na portalu južne cijevi tunela u kanjonu Celevecke rijeke blizu Demir Kapije
  Shape Matrix 3D - Dijagram polova normala izdvojenih setova diskontinuiteta na portalu tunela
  Shape Matrix 3D - Dijagram polova normala izdvojenih setova diskontinuiteta na portalu tunela
  Shape Matrix 3D - 3D model kamenoloma Apatiša na Sjevernom Velebitu
  Shape Matrix 3D - 3D model kamenoloma Apatiša na Sjevernom Velebitu
  Shape Matrix 3D - Kartiranje setova diskontinuiteta na dijelu kamenoloma Apatišan
  Shape Matrix 3D - Kartiranje setova diskontinuiteta na dijelu kamenoloma Apatišan
  Shape Matrix 3D - 3D model i kartiranje diskontinuiteta u usjeku Tuhobić (lijevo) na dionici pruge Zagreb – Rijeka
  Shape Matrix 3D - 3D model i kartiranje diskontinuiteta u usjeku Tuhobić (lijevo) na dionici pruge Zagreb – Rijeka

Natrag