Mikrovalni sustav za razaranje uzoraka (Šestar ID: 1682)

Mikrovalni sustav za razaranje uzoraka
 • Opći podaci o instrumentu

  Opći opis

  Mikrovalni sustav za digestiju korisiti se za kiselinsko razaranje krutih uzoraka radi određivanja elemenata (ponajprije metala i polumetala) u otopinama uzoraka.

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
  Svetošimunska 25, Zagreb

  Zavod

  Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Svetošimunska 25

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  dr. sc. Vibor Roje

  E-mail

  vroje@sumfak.hr

  Telefon

  +385 1 2352599

 • Karakteristike

  Model

  MW 3000

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  http://www.anton-paar.com/ca-en/products/group/sample-preparation/

  Proizvođač

  Anton Paar

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  http://www.anton-paar.com

  Detaljne tehničke karakteristike

  Snaga ugrađenog izvora mikrovalnog zračenja 1700 W; 2 magnetrona; frekvencija svakog magnetrona 2455 Hz; maksimalna snaga mikrovalnog zračenja 1400 W; maksimalna temperatura digestije 240 C; maksimalan tlak digestije 60 bar; rotor XFS-100 (8 pozicija, teflonske kivete od 100 ml).

 • Slike
  Mikrovalni sustav za razaranje uzoraka
  Mikrovalni sustav za razaranje uzoraka

Natrag