Gyratory Compactor za cement i beton (Šestar ID: 1657)

Gyratory Compactor za cement i beton
 • Opći podaci o instrumentu

  Inventarni broj

  4330

  Opći opis

  Zbijanje uzorka postiže se istodobnim djelovanjem niske statičke kompresije, kao i djelovanjem smicanja koja je rezultat kretanja središnje linije ispitnog komada, koja stvara koničnu površinu
  dok je kraj ispitnog komada ostao približno okomit na os konusne površine

  Uža područja primjene

  Inženjerstvo materijala

  Namjena instrumenta

  Ispitni uređaj

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO), Europska komisija

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci (RC.2.2.06-0001)

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  kompaktor za cement i beton

  Vrsta analize

  ispitivanje zbijanjem

  Primjene

  građevinarstvo

  Ključne riječi

  Laboratorijska i terenska ispitivanja iz područja materijala

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  10 po g

  Godina proizvodnje

  2014

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Rijeci
  Trg braće Mažuranića 10 , Rijeka

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, znanstvena suradnja

  Upute za korisnike

  Obratiti se ovlaštenoj osobi

  Cjenik korištenja

  Na upit

  Popis ovlaštenih korisnika

  Voditelj laboratorija za materijale
  Laborant laboratorija za materijale
  Prodekan za znanstveno istraživački rad

  Znanstvena suradnja

  moguće korištenje uz pomoć kvalificirane/zadužene osobe

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Tržišna prilika

  Opis usluge

  Laboratorijska ispitivanja / trenska ispitivanja

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Voditelj laboratorija

  E-mail

  info@gradri.uniri.hr

  Telefon

  +38551265900

  Faks

  +3855126599

 • Karakteristike

  Model

  ICT Gyratory Compactor 54-C0251/A

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  http://www.controls-group.com

  Radno i mjerno područje

  vidi rubriku "detaljne tehničke karakteristike"

  Proizvođač

  CONTROLS

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  http://www.controls-group.com

  Nabavna cijena

  305.65

  Procijenjena trenutna vrijednost opreme

  305.65

  Procijenjena vrijednost nabavke nove opreme istovjetnih karakteristika

  305.650

  Vijek trajanja

  do 2024

  Ostale tehničke karakteristike

  Vidi rubriku "dodatne tehničke karakteristike"

  Detaljne tehničke karakteristike

  Modeli: 54-C0251 / A
  Veličina uzorka, mm 100 dia. x 90-130 visina
  Kružni kut: (kalibriran za 40 mrad)
  Podesivo od 0 do 50 mrad (2 ° 86 ")
  Broj ciklusa: Podesiva od 2 do 512
  Brzina rotacije: Podesiva od 30 do 120 ciklusa / min
  Vertikalni tlak (kPa): Podesiva od 60 do 320
  Radni tlak zraka: 8 bara
  Preporučena potrošnja zraka 10 bara s filterom od 5 μm
  Vertikalni mjerač tlaka Raspon 0-10 bar i 0-4 bar
  Mjerenje sile smicanja: ugrađena sila opterećenja
  Dimenzije mm ca. 500x600x1100
  Težina cca. 95 kg

  Mrežna (URL) adresa s tehničkim karakteristikama

  www.gradri.uniri.hr

 • Slike
  Gyratory nabijač za cement i beton
  Gyratory nabijač za cement i beton
 • Dokumenti

Natrag