Atomski apsorpcijski spektrometar s grafitnom tehnikom (Šestar ID: 1650)

 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  AAS-GF

  Inventarni broj

  1799

  Opći opis

  Atomska apsorpcijska spektrometrija (AAS)
  osniva se na apsorpciji zračenja koje prolazi
  kroz atomsku paru uzorka. Kao izvor zračenja
  koristi se lampa sa šupljom katodom dok se
  atomiziranje uzoraka (dobivanje atomske pare)
  provodi u grafitnoj pedici. Kada
  elektromagnetsko zračenje, karakteristično za
  prijelaze elektrona u vanjskim orbitalama
  atoma nekog elementa, prolazi kroz atomnu
  paru tog elementa, dio de zračenja određenih
  frekvencija biti oslabljen. Apsorbirano zračenje
  pobuđuje elektrone iz osnovnog stanja u
  različita viša energetska stanja, a stupanj
  apsorpcije kvantitativna je mjera koncentracije.

  Uža područja primjene

  metalurgija, kemija,ekologija

  Namjena instrumenta

  Određivanje koncentracije metala u otopini

  Popis usluga

  Određivanje koncentracije metala u otopini

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  https://www.simet.unizg.hr/hr/znanost/katalog-opreme-i-istrazivanja-na-metalurskom-fakultetu/Katalog%20opreme%20i%20istrazivanja%20MF%202018.pdf/view

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Matična ustanova

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  -

  Kategorija

  srednja

  Vrsta instrumenta

  spektrometar

  Vrsta analize

  elementna analiza

  Primjene

  koncentracija elementa u uzorku

  Ključne riječi

  koncentracija elemenata

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  -

  Godina proizvodnje

  2009

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
  Aleja narodnih heroja 3, Sisak

  Zavod

  Zavod za procesnu metalurgiju

  Laboratorij

  Laboratorij za kemiju, hidrometalurgiju i korozijska ispitivanja

  Grad

  Sisak

  Ulica i broj

  Aleja narodnih heroja 3

  Krilo/Kat/Soba

  soba 38

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici

  Popis ovlaštenih korisnika

  izv.prof.dr.sc. Anita Štrkalj

  Znanstvena suradnja

  kvalificirana/zadužena osoba radi cjelovitu analizu (priprema, snimanje i interpretacija)

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Anita Štrkalj

  Titula

  izv.prof.dr.sc.

  E-mail

  strkalj@simet.hr

  Telefon

  +385 44 533 379 (kućni 215)

  Faks

  +385 44 533 378

 • Karakteristike

  Model

  ZEEnit650

  Proizvođač

  Analytik Jena

 • Slike
  AAS-GF
  AAS-GF
 • Dokumenti
 • Linkovi

Natrag