Automatska meteorološka postaja (Šestar ID: 1647)

Automatska meteorološka postaja
 • Opći podaci o instrumentu

  Opći opis

  Koristi se za mjerenje osnovnih meteoroloških elemenata (temperatura zraka, tlak zraka, relativna vlažnost zraka, smjer i brzina vjetra, količina oborina).

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
  Svetošimunska 25, Zagreb

  Zavod

  Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Svetošimunska 25

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  dr. sc. Roman Rosavec

  E-mail

  rosavec@sumfak.hr

  Telefon

  +385 1 2352577

 • Karakteristike

  Model

  maws log 201

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  http://www.vaisala.com/

  Proizvođač

  Vaisala

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  http://www.vaisala.com/

  Detaljne tehničke karakteristike

  Postaja je opremljena senzorom za mjerenje temperature tla i senzorom za mjerenje prihvaćanja / otpuštanja vlage gorive tvari.

 • Slike
  Automatic weather station
  Automatic weather station

Natrag