Transas GMDSS simulator TGS 5000 (Šestar ID: 1644)

Transas GMDSS simulator TGS 5000
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Transas GMDSS simulator TGS 5000

  Uža područja primjene

  Pomorske komunikacije

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.pfri.uniri.hr/web/hr/radni_prostor_i_oprema.php

  Kategorija

  srednja

  Vrsta instrumenta

  simulator

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Godina proizvodnje

  2015

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
  Studentska 2, Rijeka

  Zavod

  Zavod za elektrotehniku, automatiku i informatiku

  Grad

  Rijeka

  Ulica i broj

  Studentska ulica 2

  Krilo/Kat/Soba

  421

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, znanstvena suradnja, servis uz naplatu za korisnike izvan sustava MZOS, servis uz naplatu za sve korisnike

  Termini tečajeva za korisnike

  http://www.pfri.uniri.hr/web/hr/cip.php

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Zoran Mrak

  E-mail

  mrak@pfri.hr

  Telefon

  +385 (0)51 338 411

  Faks

  +385 (0)51 336 755

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Sanjin Valčić

  E-mail

  svalcic@pfri.hr

  Telefon

  +385 (0)51 338 411

  Faks

  +385 (0)51 336 755

 • Karakteristike

  Model

  Transas GMDSS simulator TGS 5000

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  http://www.transas.com/products/simulation/gmdss-simulator/TGS5000

  Proizvođač

  Transas

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  http://www.transas.com

  Nabavna cijena

  540000

  Detaljne tehničke karakteristike

  Transas GMDSS simulator TGS 5000 precizno simulira stvarne komunikacije među brodovima i obalnim stanicama, te podržava najsuvremenije pomorske satelitske i terestričke komunikacijske sustave. Simulator TGS 5000 koristi se za upoznavanje s pravilnim rukovanjem GMDSS uređajima namijenjenim obavljanju komunikacija pogibelji, hitnosti i sigurnosti, kao i općih komunikacija.
  Simulacije uključuju:
  • MF/HF/VHF komunikacije korištenjem DSC uređaja, telefonije i radio teleks uređaja
  • satelitske komunikacije korištenjem Inmarsat uređaja
  • odašiljanje i prijem MSI poruka pomoću SafetyNET, NAVTEX i HF NBDP sustava
  • propagaciju radio valova uvažavajući specifičnosti pojedinih frekvencijskih pojaseva
  • provođenje SAR operacija upotrebom radara, SART i EPIRB uređaja za navođenje i lociranje mjesta nesreće.

  GMDSS Simulator TGS 5000 omogućuje rad s različitim generacijama opreme od zastarjelih do najmodernijih, uključujući: SAILOR Compact 2000; SAILOR System 4000; SAILOR 5000; SAILOR 6000; VHF&DSC FURUNO FM-8800S; Jotron AIS SART prema IMO Resolution MSC. 256 (84) kao alternativa SART uređaju; Inmarsat C, Inmarsat Fleet77, Inmarsat FBB; AIS Class A; Glonass/GPS receiver.
  Simulator podržava različite načine rada kao što su mrežni rad i samostalni rad na svakoj radnoj stanici, a ujedno se može koristiti i za provođenje ispitivanja. Također, simulator sadrži i elektroničku kartu na kojoj je moguće određivati područja plovidbe definirana GMDSS-om, pregledavati najvažnije informacije o kopnenoj infrastrukturi GMDSS-a, kao i simulirati propagaciju elektromagnetskih valova terestričkih komunikacija.
  Na instruktorskim radnim stanicama moguće je postavljati različite scenarije i zadatke koji uključuju sve komunikacijske postupke GMDSS-a prema prioritetima komunikacija. Dodatno, omogućen je i umreženi rad s navigacijskim simulatorom, čime se dodatno proširuju mogućnosti njegove upotrebe.

 • Slike
  Transas GMDSS simulator TGS 5000
  Transas GMDSS simulator TGS 5000
  Transas GMDSS simulator TGS 5000
  Transas GMDSS simulator TGS 5000
  Transas GMDSS simulator TGS 5000
  Transas GMDSS simulator TGS 5000

Natrag