Brodostrojarski simulator - Konsberg K-Sim (Šestar ID: 1643)

Brodostrojarski simulator - Konsberg K-Sim
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Konsberg K-Sim

  Inventarni broj

  1002

  Opći opis

  Strojarski simulator i simulator rukovanja teretom

  Uža područja primjene

  Brodostrojarstvo

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.pfri.uniri.hr/web/hr/radni_prostor_i_oprema.php

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  simulator

  Godina proizvodnje

  2017

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
  Studentska 2, Rijeka

  Zavod

  Zavod za brodsko strojarstvo i energetiku

  Grad

  Rijeka

  Ulica i broj

  Studentska ulica 2

  Krilo/Kat/Soba

  408

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, znanstvena suradnja, servis uz naplatu za korisnike izvan sustava MZOS, servis uz naplatu za sve korisnike

  Termini tečajeva za korisnike

  http://www.pfri.uniri.hr/web/hr/cip.php

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Dean Bernečić

  E-mail

  bernecic@pfri.hr

  Telefon

  +385 (0)51 338 411

  Faks

  +385 (0)51 336 755

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Darko Glujić

  E-mail

  glujic@pfri.hr

  Telefon

  +385 (0)51 338 411

  Faks

  +385 (0)51 336 755

 • Karakteristike

  Model

  Konsberg K-Sim

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  https://www.kongsberg.com/en/kongsberg-digital/maritime%20simulation/engine%20room%20simulator/

  Proizvođač

  Kongsberg

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  https://www.kongsberg.com/en/kongsberg-digital/maritime%20simulation/

  Nabavna cijena

  1250000

  Detaljne tehničke karakteristike

  Simulator se sastoji od:
  1. K – Sim Engine MAN B&W 5 L 90MC L11 VLCC (10 licenci) – jedan motor, jedan vijak
  2. K – Sim Engine Sulzer 12 RT-Flex 82C L11 Container Vessel (2 licence) – jedan motor, jedan vijak
  3. K – Sim Engine Sulzer 12 RTA 84C L11 Container Vessel (2 licence) – jedan motor, jedan vijak
  4. K – Sim Engine Steam Propulsion Dual Fuel SP11 LNG Carrier (10 licenci) – dva kotla, jedna parna turbine i jedan vijak
  5. K – Sim Engine Diesel Electric - Dual Fuel DE-DF21 LNG Carrier (10 licenci) – 4 DGs, 2 PEMs i 1 vijak
  6. K – Sim Cargo CHS VLCC – Double Hull Very Large Crude Carrier – 210 000 GRT (2 licence)
  7. K – Sim Cargo CHS CC – Chemical Carrier – 37 000 GRT (2 licence)
  8. K – Sim Cargo CHS LNG – Liquified Natural Gas Carrier – S (Sphere Tanks) – (2 licence)
  9. K – Sim Cargo CHS Product Carrier – 84 000 GRT (2 licence)
  10. K – Sim Cargo CHS LNG – M (Membrane Tanks) - (2 licence)
  11. K – Sim Cargo CHS LPG – Liquefied Petroleum Gas Carrier (2 licence)
  12. K – Sim Engine LM 2500 Gas Turbine – GT22 (20 MW) – for Water Brake Load or Electrical (2 licence)

 • Slike
  Konsberg K-Sim
  Konsberg K-Sim
  Konsberg K-Sim
  Konsberg K-Sim
  Konsberg K-Sim
  Konsberg K-Sim

Natrag