Potenciostat/Galvanostat/FRA (Šestar ID: 1635)

Potenciostat/Galvanostat/FRA
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Potenciostat/Galvanostat/FRA

  Inventarni broj

  1717

  Opći opis

  Potenciostat je uređaj koji vrlo precizno održava razliku potencijala između radne elektrode (metalnog uzorka) i otopine (referentne elektrode uronjene u otopinu).
  Elektrokemijskim metodama mjerenja polarizacijskog otpora, potencijala kod otvorenog strujnog kruga, cikličke polarizacije,
  Tafelove ekstrapolacije, cikličke voltametrije itd. dobivaju se korozijski parametri koji ukazuju na otpornost nekog metala ili legure na određenu vrstu korozije (opća, lokalna,
  atmosferska, kontaktna itd.).
  Korozijsku otpornost moguće je procijeniti i metodom elektrokemijske impedancijske spektroskopije (EIS) koja se temelji na primjeni izmjenične struje, a zasniva se na odzivu strujnog kruga na izmjenični napon ili struju kao funkciju
  frekvencije s izmjeničnom strujom. EIS daje vrijedne informacije poput otpora elektrolita, debljini dvosloja, otpora prijenosu naboja na granici faza otopina/elektroda, kapacitetu
  električnog dvosloja povezanom s fenomenima adsorpcije, desorpcije, difuzije i sl.
  Ovim uređajem omogućava se određivanje unosa i prijenosa vodika u metalima elektrokemijskim postupkom, čime se dobivaju važni difuzijski parametri na osnovu kojih se procjenjuje otpornost metala i njihovih legura na pojavu vodikove krhkosti.

  Uža područja primjene

  Elektrokemija

  Namjena instrumenta

  elektrokemijska mjerenja otpornosti metala i njihovih legura na koroziju

  Popis usluga

  Ispitivanje korozije metalnih materijala u različitim otopinama elektrokemijskim postupcima; Mjerenje zasićenosti vodikom i određivanje unosa i prijenosa vodika u metale elektrokemijskim postupkom; Elektrokemijska impedancijska spektrosko

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  https://www.simet.unizg.hr/hr/znanost/katalog-opreme-i-istrazivanja-na-metalurskom-fakultetu/Katalog%20opreme%20i%20istrazivanja%20MF%202018.pdf/view

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO), Matična ustanova

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Okolišem potpomognuta degradacija metala i adsorpcija na otpadnim C-materijalima, šifra projekta: 124-1241565-1524

  Kategorija

  srednja

  Vrsta instrumenta

  potenciostat/galvanostat

  Ključne riječi

  elektrokemijska mjerenja, korozijska otpornost, koeficijent difuzije vodika, brzina korozije, piting potencijal, impedancija

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  ovlašteni korisnici su Anita Begić Hadžipašić i Sandra Brajčinović

  Godina proizvodnje

  2008

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
  Aleja narodnih heroja 3, Sisak

  Zavod

  Zavod za procesnu metalurgiju

  Laboratorij

  Laboratorij za kemiju, hidrometalurgiju i korozijska ispitivanja

  Grad

  Sisak

  Ulica i broj

  Aleja narodnih heroja 3

  Krilo/Kat/Soba

  Prizemlje, soba broj 5

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, znanstvena suradnja

  Popis ovlaštenih korisnika

  izv.prof.dr.sc. Anita Begić Hadžipašić
  Sandra Brajčinović, mag.ing.met

  Znanstvena suradnja

  moguće korištenje uz pomoć kvalificirane/zadužene osobe

  Je li instrument prenosiv

  ne

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Anita Begić Hadžipašić

  Titula

  doktor znanosti, izvanredni profesor

  E-mail

  begic@simet.hr

  Telefon

  +385 44 533 379 (kućni 219)

  Faks

  +385 44 533 378

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Sandra Brajčinović

  Titula

  Magistar inženjer metalurgije

  E-mail

  smitic@simet.hr

  Telefon

  +385 44 533 379 (kućni 219)

  Faks

  +385 44 533 378

 • Karakteristike

  Model

  PARSTAT 2273

  Proizvođač

  AMETEK

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  https://www.ametek.com/

  Nabavna cijena

  235.714

  Detaljne tehničke karakteristike

  Tehničke značajke:
  2 A maksimalna jakost struje (20 A potaknut)
  100 V usklađenost
  1.2 fA rezolucija struje
  > 10 na 13 potenciju ulazna impedancija (karakteristična)
  < 5 pF kapacitancija (karakteristična)
  10 µHZ do 1MHZ ugrađeni analizator za impedanciju
  Snaga: 600W

  Popratna i dodatna oprema

  - troelektrodna elektrokemijska ćelija
  - ćelija za impedancijska mjerenja
  - ćelija za difuzijska mjerenja
  - referentna elektroda (zasićena kalomel elektroda)
  - protuelektroda (Pt elektroda ili Pt mrežica)
  - radna elektroda (uzorak za ispitivanje)
  - računalo s printerom

 • Slike
  Potenciostat/galvanostat Parstat 2273
  Potenciostat/galvanostat Parstat 2273
 • Dokumenti
 • Linkovi

Natrag