3D Printer Zortrax M200 i prateća softverska i hardverska oprema + repromaterijal (Šestar ID: 1634)

 • Opći podaci o instrumentu

  Inventarni broj

  3323

  Uža područja primjene

  Odjel strojarstva

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Sveučilišna potpora

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Redovna djelatnost Sveučilišta Sjever (program A679080 Redovna djelatnost - Sveučilište Sjever)

  Procijenjeni broj korisnika

  1

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište Sjever
  Trg dr. Žarka Dolinara 1, Koprivnica

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, znanstvena suradnja

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Zlatko Botak

  Titula

  viši predavač dr.sc.

  E-mail

  zlatko.botak@unin.hr

 • Karakteristike

  Model

  Zortrax M200

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  http://www.izit.hr/proizvodi/3d-printeri/

  Nabavna cijena

  22875

Natrag