UV Vis Spektrofotometar (Šestar ID: 1602)

UV Vis Spektrofotometar
 • Opći podaci o instrumentu

  Opći opis

  Radni uvjeti: 10 ° C do 40 ° C
  Način rada: transmisija (%),
  Apsorbancija i koncentracija,
  skeniranje
  Optički sustav: referentna zraka,
  spektralna
  Fotometrijska točnost: 5 m Abs na 0,0
  do 0,5 s neutralnim stakloma na 546 nm
  Fotometrijsko Mjerno područje: ± 3,0
  Abs (raspon valnih duljina 340-900 nm)
  Spektralna vrpca: 5 nm
  Brzina skeniranja: 8 nm / S (u koracima od 1 nm)
  Lampa: Plin ispunjen Tungsten (vidljiva)
  Mjerni parametri: fotometrijski uzorci

  Uža područja primjene

  Analitička kemija – brze nalize, Nitrati, nitriti, kloridi, KPK, BPK, Amonijačni dušik, ukupni dušik itd.

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.pfos.unios.hr/hr/o-fakultetu/ustrojstvo-fakulteta/zavodi-i-katedre/zavod-za-stocarstvo/

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
  Vladimira Preloga 1, Osijek

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Daria Jovičić

  E-mail

  daria.jovicic@pfos.hr

  Telefon

  0038531554862

 • Karakteristike

  Model

  DR 3900; HT 200S

  Proizvođač

  Hach-Lange, Germany

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  https://de.hach.com/

 • Slike
  UV Vis Spektrofotometar
  UV Vis Spektrofotometar

Natrag